De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Suriname participeert aan WTO ministeriële conferentie

Een delegatie van Suriname onder leiding van de Minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), Rishma Kuldipsingh, participeert aan de World Trade Organisation (WTO) 12de Ministeriële conferentie in Geneva, Zwitserland. Tijdens de conferentie worden er issues besproken rakende de wereldhandel zoals de WTO- reform, COVID-19 pandemie, de intellectuele eigendommen van COVID-19 vaccine, subsidies in visserij, e-commerce en investment facilitation. De conferentie duurt van 12 tot en met 15 juni. Tot de delegatie behoren ook de directeur van Economische Zaken, Aroen Jadoenathmisier, en de onderdirecteur Intenationale Handel, Shailesh Ramsingh.

De ministeriële conferentie is een aantal keren uitgesteld vanwege de COVID-19 pandemie. De lidlanden hebben uiteindelijk overeenstemming bereikt voor de voortzetting van de conferentie. Suriname is in 2018 gestart met heronderhandelingen en 5 landen (Argentinië, Brazilië, Canada, Dominicaanse Republiek en de Verenigde Staten van Amerika) hebben aangegeven interesse te hebben in ongeveer 303 tarieflijnen van Suriname. Suriname zal ongeveer 700 tarieflijnen optrekken naar CARICOM gemiddelde invoerrechten tarief. Minister Kuldipsingh zal ook bilaterale gesprekken voeren met de lidlanden. Naast de conferentie en de bilaterale gesprekken, legt de delegatie van Suriname ook werkbezoeken af aan verschillende internationale organisaties in de periode 16 tot 21 juni. Enkele organisaties die afgewerkt zullen worden, zijn International Trade Centre (ITC) en de World Intellectual Property Office (WIPO).

De ITC houdt zich bezig met het verzamelen van handelsdata, alsook market intelligence. Het Ministerie van EZ werkt samen met deze organisatie.  De WIPO is verantwoordelijk voor intellectuele eigendommen. Suriname is bezig om de wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendommen te updaten. Via deze organisatie zullen programma’s worden bekeken voor technische assistentie.