De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Suriname per 1 oktober voorzitter Permanente Raad OAS

De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) houdt van 5 tot en met 7 oktober 2022 haar jaarvergadering in Lima, Peru. De jaarvergadering (General Assembly) is het hoogste orgaan van de OAS en wordt bijgewoond door diverse ministers van Buitenlandse Zaken. Suriname zal tijdens deze vergadering vertegenwoordigd worden door minister Albert Ramdin van Buitenlande Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). Tussen de jaarvergaderingen in, is het vooral de Permanente Raad van Ambassadeurs (Permanent Council) die de belangen van de OAS behartigt en toeziet op de uitvoering van de besluiten.

Suriname is vanaf 1 oktober tot en met 31 december dit jaar de voorzitter van de Permanente Raad, terwijl Peru ondervoorzitter is. Het voorzitterschap zal namens Suriname worden bekleed door ambassadeur Marten Schalkwijk. Vanwege het voorzitterschap zit Suriname ook in de voorbereiding van de jaarvergadering te Lima. De jaarvergadering wordt voorgezeten door het gastland, in dit geval de minister van Buitenlandse Zaken van Peru, ondersteund door Suriname.

De jaarvergadering in Peru zal zich buigen over een groot aantal zaken. Alle jaarverslagen van de diverse organisaties van de OAS worden aan de ministers voorgelegd. Het gaat om ongeveer 15 jaarverslagen, waaronder jaarrapportages van de Pan American Health Organization (PAHO), Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA), Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) en de Inter-Amercan Defense Board (IADB).

Verder moet de begroting van de OAS worden goedgekeurd en ook worden er vele resoluties behandeld, die door de verschillende commissies en organisaties zijn voorbereid. Het gaat in deze om resoluties op het gebeid van de bevordering van veiligheid, bevorderen en beschermen van mensenrechten, versterking van de democratie en internationaal recht, integrale ontwikkeling, maar ook regionale vraagstukken zoals de situaties in Haïti en Nicaragua, de ongelijkheid en discriminatie, voedselonzekerheid, gezondheidszorg post-Covid, leiderschap van vrouwen ter bevordering van gendergelijkheid, het vredesproces in Colombia en de solidariteit met de Argentijnse bevolking inzake de Malvinas eilanden.