De Boodschap
Kabinet van de President

Suriname portfoliohouder voor industriёle productie Caricom

Tijdens de vergadering van Caricom Regeringsleiders van 1-2 maart in San Pedro, Belize, is uitvoerig gesproken over de verdere creatie van een “single market and economy”, en de bijdrage van de verschillende economische sectoren, zoals de agrarische en toerisme sector.

Vanwege het belang van het versterken van de productie in Caricom, mede in het licht van de recente internationale politieke en medische uitdagingen, is het voorstel om een beleidsdomein “industriёle productie” toe te voegen aan de bestaande beleidsdomeinen.

Staande de vergadering is Suriname voorgedragen om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen en de sub-regio op dit traject verder te begeleiden middels het vergaren van data, analyse en beleidsvoorstellen om de industriёle productie te doen toenemen.

Dit voorstel werd unaniem door de vergadering overgenomen. In zijn reactie op deze voordracht van Caricom, gaf President Chandrikapersad Santokhi aan de additionele verantwoordelijkheid te accepteren. Zoals bekend had ons land reeds de verantwoordelijkheid voor “gender, sport, cultuur en jeugd”.

In de komende weken zal de President met zijn collega’s en ook met vertegenwoordigers van international en regionale organisaties, alsook met het regionale en nationale bedrijfsleven, contact opnemen op een actie plan te formuleren. Dit plan zal in juli, tijdens de Reguliere vergadering van Caricom Regeringsleiders in Paramaribo worden gepresenteerd.