De Boodschap
Kabinet van de President

Suriname vervult belangrijke rol tijdens COP28

Suriname vervult voor wat Klimaatadaptatie betreft een belangrijke rol tijdens de Klimaatconferentie COP28 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Dit zegt Ivette Patterzon, directeur Klimaat van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM). Zij maakt deel uit van de delegatie van ROM-minister Marciano Dasai, die in Dubai vertoeft voor deelname aan de zogenoemde Conferentie van de Partijen.

Deze jaarlijkse conferentie van de Verenigde Naties (VN) betreffende klimaat is niets anders dan een moment waarbij alle lidstaten bij elkaar komen, vertegenwoordigd door hun regeringsleiders of ministers. Hierbij worden besluiten aangedragen die het heel jaar door zijn onderhandeld. Deze worden dan aangenomen c.q. goedgekeurd. De bedoeling is dat alle partijen achter de besluiten staan. Indien dit niet het geval is worden de specifieke besluiten niet aangenomen en worden de onderhandelingen gecontinueerd in de maand juni van het volgend jaar.

Patterzon zegt dat Suriname een aantal onderhandelingen heeft bijgewoond. In juni is er onderhandeld over verschillende thema’s. Ze spreekt van een continuerend proces, omdat hetgeen niet wordt afgerond, wordt overgeheveld naar de volgende bijeenkomsten. Het gaat dan om meetings van de hulporganen van het Klimaatverdrag, die belast zijn met de verschillende thema’s. In juni 2023 is er onderhandeld over de voorbereiding naar COP28. Op 30 november heeft de opening plenaire meeting plaatsgevonden en daarmee werden de onderhandelingen opengesteld.

Patterzon zegt dat partijen onderwerpen, waarover er nog geen overeenstemming is bereikt kritisch zullen doornemen. Suriname start de onderhandelingen in het kader van de Alliances of Small Development States, waarin een aantal eilandstaten zitten alsook landen die gemeenschappelijke eigenschappen hebben als het gaat om effecten van klimaatverandering. Suriname heeft dit jaar de eer gehad om namens de G77-landen te fungeren als coördinator voor het thema adaptatie. Dit betekent dat het land dan de positie van G77 vertegenwoordigt tijdens COP28.