De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

SWM garandeert samenleving betrouwbaar drinkwater

Al geruime tijd doen via diverse kanalen waaronder de sociale media geruchten en verhalen de ronde over vermeende vervuiling met cyanide van het drinkwater van de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij, de SWM. De SWM benadrukt dat deze verhalen volledig verzonnen zijn en absoluut niet op waarheid berusten. Het waterbedrijf dat ISO 9001: 2015 gecertificeerd is, hanteert als leverancier van drinkwater ten behoeve van de totale Surinaamse gemeenschap altijd de hoogste normen en standaarden als het gaat om de kwaliteit en veiligheid van het geproduceerde water.

SWM verzekert de gemeenschap dat haar drinkwater veilig is voor consumptie en nog steeds voldoet aan nationale en internationale normen en voorschriften. Sinds 4 mei jongstleden worden via een aangescherpt monitoringssysteem met regelmaat watermonsters getrokken bij de waterbronnen en getest op vooral de chemische kwaliteit. Volgens de United States Environmental Protection Agency, (EPA) is de aanwezigheid van meer dan 0.2 mg cyanide per liter drinkwater schadelijk voor de mens. Bij de Europese wetgeving is de grens gesteld op 0.05 mg per liter, terwijl de WHO een grens van 0.5 mg per liter hanteert. Tot nu toe is er geen overschrijding van bovengenoemde hoeveelheden geconstateerd. Op alle locaties waar watermonsters zijn getrokken is de waarde steeds kleiner dan 0.01 mg per liter (<0.01mg/l ).

De valse beweringen over cyanide voorkomens zijn volgens de SWM niet alleen schadelijk voor de reputatie van het bedrijf, maar schaden ook het vertrouwen van haar klanten in de kwaliteit van het drinkwater. Het bedrijf betreurt het dan ook ten zeerste dat er valse en misleidende informatie wordt verspreid, die tot enorme bezorgdheid leidt de totale bevolking. Op personen die deze misleidende informatie brengen over de
kwaliteit van het drinkwater en mogelijke vervuiling daarvan, wordt een dringend beroep gedaan om zulks achterwege te laten. Ook wordt het publiek opgeroepen om kritisch te blijven ten aanzien van de bronnen van informatie en alleen betrouwbare en officiële bronnen zoals de SWM en andere relevante gezondheids- en milieudiensten te raadplegen.

De SWM zal zich blijven inzetten om conform haar missie welke als volgt luidt: ‘De SWM is een betrouwbaar waterbedrijf dat met inzet van gespecialiseerde en gemotiveerde medewerkers haar klanten op economisch en maatschappelijk verantwoorde wijze van drinkwater voorziet, volgens de hoogste standaarden’ de samenleving te voorzien van goed, gezond en betrouwbaar drinkwater.