De Boodschap
Kabinet van de President

SWM geeft informatie over aanpak waterprobleem

De NV Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft tijdens een persconferentie gehouden op 22 januari de plannen van het bedrijf gepresenteerd. Onder leiding van directeur Clifton Lienga heeft de SWM-top de vervolgstappen voor het verbeteren van de watervoorziening uiteengezet. “Eenieder moet voor 2030 een toegang hebben tot drinkwater uit de kraan. Ook al is het niet 1 x 24 uur”, stelt Lienga. Het is de bedoeling om te werken aan de verbetering als men eenmaal toegang heeft. Intussen is een haalbaarheidsstudie gedaan om de waterbehoefte te bepalen tot 2040.

Momenteel werkt de SWM eraan om het percentage van de Non- Revenue Water (NRW) terug te brengen naar 33%. Het gaat om water waarvoor er geen gelden worden ontvangen, vanwege lekkage of onnauwkeurige registratie. De directeur legt uit dat de toegestane waarde daarvan 25% is, terwijl het bedrijf nu zit op 40 %.

Ook het Water Supply Modernization Program waarbij de waterdistributie wordt gemoderniseerd is gepresenteerd. Het moderniseren betreft onder andere institutionele versterking en het versterken van de financiële- en de HRM-afdeling. “Er zijn mensen gestuurd naar Europa voor trainingen en we zijn ook bezig te kijken met onze partners om een Drinkwater Academie in Suriname te openen”. Daarnaast wordt ook aandacht aan het verziltingsprobleem geschonken. Het Chloride gehalte gaat omhoog op verschillende plaatsen. Intussen is er contact gemaakt met ex-directeur Marlon Oosterling, die ook procestechnoloog is. Hij zal adviezen geven over de aanpak, gezien de hoge kosten die hieraan verbonden zijn.

Verder zullen mogelijkheden bekeken worden om in samenwerking met België het productiestation te La Liberté te Commewijne uit te breiden en ook Paramaribo te voorzien. “De Belgische overheid is welwillend, maar in PPP verband met een Belgisch bedrijf. Wanneer we dat hebben uitgewerkt geloof ik zeker dat het na 6-7 maanden bekend zal zijn als we een financiering zullen krijgen die valt binnen het IMF-programma”. Het is in de planning om een groot productiestation op te zetten voor het zuiveren van oppervlaktewater. “Dat zal ook invloed hebben op Paramaribo, Wanica en Para omdat het water niet alleen bedoeld is voor Brokopondo maar ook andere gebieden die zijn aangesloten op het hele leiding netwerk. We werken heel hard om het probleem van drinkwater aan te pakken”, aldus Lienga.