De Boodschap
Oproep

SWM reactie op nepbericht over cholera uitbraak

De NV Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) geeft in een persbericht aan dat zij beschikt over genoeg veiligheidskleppen om te voorkomen dat het leidingwater verontreinigd raakt. Dit naar aanleiding van een nepbericht over cholera-uitbraak via waterleidingbuizen van de SWM. Hieronder volgt het persbericht:

 

REACTIE OP DOORSTUURBERICHT OVER
DREIGING CHOLERA UITBRAAK DOOR SWM WATER

Via social media circuleren er berichten over een dreiging van cholera uitbraak als gevolg van
beschadigde leidingen van de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschapij, de SWM. Een
van de doorstuurberichten luidt als volgt:
Guys. Er dreigt een cholera uitbraak want buizen van de SWM zijn op tientallen plekken
beschadigd. Smerig water is ons net binnengedrongen. WATER EERST KOKEN VOOR
GEBRUIK!

De SWM wenst als volgt op het bovenstaande te reageren.
Het bedrijf is de laatste tijd veelvuldig geconfronteerd geworden met inderdaad beschadigde
dienst- en hoofdleidingen als gevolg van werkzaamheden (ophalen van lozingen en goten etc.)
door aannemers in opdracht van overheidsinstanties. Het hoeft geen betoog dat bij het ophalen
van lozingen in bewoonde gebieden waar haast alle huishoudens over een aansluiting
beschikken, er rekening moet worden gehouden met de ondergrondse infrastructuur van het
bedrijf t.w. dienst- en terreinleidingen.

Er zijn daarom afspraken met instanties om bij het uitvoeren van graafwerkzaamheden de SWM voortijdig in kennis te stellen. Er wordt dan een
medewerker ter beschikking gesteld om plaatselijke aanwijzingen te geven over waar de
leidingen exact lopen, zodat er geen beschadiging plaatsvindt. Helaas zijn de werkzaamheden
die recentelijk in diverse gebieden zijn uitgevoerd, niet vooraf gemeld met als gevolg
beschadigde leidingen en in vele gevallen onderbreking van de watertoevoer naar verbruikers.
Technici van het bedrijf trachten zoveel mogelijk met in achtneming van specifieke
werkinstructies, zeker met betrekking tot vuil water, de leidingen te herstellen. Daarbij wordt
ook de afdeling Laboratorium die belast is met de continue monitoring van de fysische,
chemische en microbiologische kwaliteit van het water, betrokken en wordt er preventief
chlorering toegepast.

De SWM betreurt het dat instanties ervoor kiezen niet vooraf te communiceren met het
waterbedrijf over uit te voeren graafwerkzaamheden door aannemers, maar verzekert
tegelijkertijd de gemeenschap dat zij als ISO 9001:2015 gecertificeerd bedrijf voldoende
werkvoorschriften en procedures ‘in place’ heeft om contaminatie van het water in haar distributienet te voorkomen.