De Boodschap
Kabinet van de President

Technisch team IMF evalueert samenwerkingsprogramma Suriname

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft medegedeeld dat het technisch team van het internationaal Monetair Fonds (IMF) op maandag 7 februari 2022 een review heeft gedaan over het programma dat is overeengekomen tussen Suriname en de internationale financiële instelling. Deze mededeling heeft de bewindsman gedaan op een regeringspersconferentie, gehouden op vrijdag 11 februari in de vergaderzaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. 

De financiënminister heeft aangegeven dat er een afsluitend gesprek wordt gevoerd met hogere functionarissen van het IMF, alvorens de instelling de resultaten van het review zullen bekendmaken. “Ik heb het hoofd van het technisch team van het IMF gevraagd om de bevindingen met de Surinaamse samenleving door te communiceren”, merkt de bewindsman op. De uitkomst van het technisch team zal doorgestuurd worden naar de Board van het IMF. De verwachtingen zijn dat de leiding van het monetair fonds in maart een uitspraak zal doen over de bevindingen.