De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Technologische Innovatie krijgt USD 250.000 voor uitwerken zonnepaneelplan

Met de recente toevoeging van het directoraat Technologische Innovatie als een nieuw directoraat van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, wenst het departement kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) te betrekken bij het creëren van verbeterde handel en industriële processen en producten door innovatieve activiteiten binnen hun bedrijfsvoering op te nemen. Dit zal uiteindelijk leiden tot een betere concurrentiepositie, meer exportpotentieel, verhoogde mogelijkheden tot werkgelegenheid en hogere productiviteit.

In het verlengde hiervan heeft het startsein van het project “Promotion of Energy Efficiency and Distributed Generation in Suriname”, dat gefinancierd wordt door de Inter-American Development Bank (IDB), op vrijdag 25 februari 2022 virtueel plaatsgevonden.  Het bovengenoemd directoraat heeft een grant van USD 250.000 van de IDB ontvangen om het zonnepaneel plan uit te werken.

Het projectplan, dat geschreven is door het Directoraat Technologische Innovatie in samenwerking met de IDB heeft de volgende drie componenten:

  1. Stimuleren van het gebruik van zonnepanelen in Suriname;
  2. Stimuleren van energie efficiëntie in gebouwen van Suriname;
  3. Capaciteitsversterking voor bovengenoemde zaken.

Het algemeen doel van deze technische samenwerking is het bevorderen van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie maatregelen in Suriname door het uitwerken van een energie en efficiëntie diagnose, het verrichten van een marktonderzoek voor de haalbaarheid van opwekking van energie uit alternatieve (duurzame) bronnen en het bevorderen van de lokale productie.

Duurzame energieoplossingen worden elke dag steeds goedkoper, betrouwbaarder en efficiënter. Onze huidige afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is onhoudbaar en schadelijk voor de planeet. Daarom moeten we de manier waarop we energie produceren en consumeren veranderen. Het zo snel mogelijk implementeren van nieuwe energieoplossingen is essentieel om klimaatverandering, een van de grootste bedreigingen voor ons eigen voortbestaan, tegen te gaan. Investeringen in zonnepaneel installaties kan een manier zijn om na een initieel investering kosten voor lange termijn te drukken. Het Directoraat Technologische Innovatie bekijkt ook mogelijkheden voor toegang tot kapitaal voor deze initiële investeringen.

Volgens de directeur Technologische Innovatie, Rafiq Ilahi, zal er hard gewerkt worden aan het binnenhalen van nog meer donor middelen.