De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Terugroepactie Ferrero Kinder Surprise producten 

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI), roept bij deze alle winkeliers op om de Kinder Surprise Eieren van het merk Ferrero onmiddellijk van de schappen te halen. Dit vanwege de mogelijke aanwezigheid van Salmonella.

Salmonella is een bekende en beruchte, ziekmakende bacterie. Kinderen tot en met 5 jaar, zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verminderde weerstand worden sneller ziek na een besmetting. Het gaat om de volgende producten; Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs en Kinder Schoko-bons. Dit geldt voor alle Kinder Surprise Eieren ongeacht de houdbaarheidsdata. De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van EZOTI zal tijdens haar controlewerkzaamheden in de winkels hier stringent op toezien dat het product niet meer op de schappen is en indien dat nog het geval is, zullen de producten verwijderd worden.

De klachtenunit van het ministerie van EZOTI is te bereiken via 1940 of +5978530915.