De Boodschap
Kabinet van de President

“Toename covidgevallen was verwachtbaar; situatie wordt gemonitord”

Met het verder versoepelen van de maatregelen en normaliseren van activiteiten was volgens minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid een toename van het aantal Covid-19-gevallen te verwachten. De bewindsman is op vrijdag 13 mei in de Nationale Assemblee (DNA) ingegaan op de meest recente statistieken, die een lichte toename van besmettingen aangeven. Hij erkent dat het positiviteitspercentage aan het stijgen is, maar zegt dat de situatie wordt gemonitord. Er is, aldus minister Ramadhin, ook geen reden tot bezorgdheid aangezien het nog steeds om de omicron-variant gaat, die besmettelijker is maar milder een verloop kent.

De bewindsman legt uit dat er in maart is gestart met het uitfaseren van de covidsituatie, dit op basis van de epidemiologische ontwikkelingen waaronder de afname van het aantal gevallen. Daaraan gekoppeld heeft de regering een aantal besluiten genomen om de bewegingsbeperkende restricties en andere maatregelen ook te verzach. Dit alles is volgens een plan gedaan, waarbij de strategie was het verantwoord uitfaseren rekening houdend met de toename van het aantal cases. Daarbij werd er verder gemonitord en verkreeg de regering continu feedback van de deskundigen, ziekenhuizen en het zorgveld. Aan de hand van deze informatie zou besloten worden welke maatregelen verder genomen zouden moeten worden.

Minister Ramadhin zegt dat het testbeleid dat vóór de uitfasering gehanteerd werd, een proactieve was, waarbij iedereen ongeacht duidelijke klachten op eigen verzoek getest kon worden. Vanaf de uitfasering is besloten dat een persoon moet voldoen aan de diagnostische criteria van Covid-19 om geswabt te worden. Dit houdt volgens de bewindsman in dat personen die zich nu aanmelden al ziek zijn en c.q. zeer waarschijnlijk ook Covid-19 hebben. “Vandaar dat u gaat merken dat het positiviteitspercentage ook aan de hoge kant ligt”, verduidelijkte de minister. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat ondanks het aantal gevallen lichtelijk aan het toenemen is, de wereldgezondheidsorganisatie (WHO), geen andere variant of concern heeft aangekondigd. Het gaat nog steeds om de omicron-variant die in december in Suriname werd bevestigd. Deze variant is besmettelijker dat andere varianten, maar verloopt mild.

Vaccineren is volgens de bewindsman nog steeds de belangrijkste tool om complicaties, ernstige ziekte en sterfte ten gevolge van covid-infectie tegen te gaan. Hij benadrukt dat er nog steeds swabposten zijn (onder meer bij de RGD) en ook genoeg testen beschikbaar in het land: ongeveer 44.500. Minister Ramadhin benadrukt dat niet alleen zijn departement, maar ook de WHO en de PAHO vaccinatie adviseren. Momenteel beschikt Suriname over twee merken vaccins, waarvan 20.000 stuks Sinopharm met vervaldatum 2023 en 165.000 stuks Pfizer met vervaldatum september 2022. De bewindsman roept de samenleving op om zoveel mogelijk te vaccineren c.q. boosteren zodat het aantal complicaties en opnames geminimaliseerd kunnen worden.