De Boodschap
Kabinet van de President

Traditioneel gezag Saramaccaners bereid samen te werken

Het traditioneel gezag van de stam der Saramaccaners is bereid samen te werken met de regering-Santokhi. Dit teneinde ook ontwikkeling te brengen voor het binnenland. Vertegenwoordigers van de twaalf lo’s van de Saramaccaanse stam hebben op woensdag 7 oktober 2020 onder leiding van granman Albert Aboikoni een bezoek gebracht aan het Bureau Eenheid, dat ressorteert onder het Kabinet van de President. Het stamhoofd toonde zich ingenomen met het verloop van het onderhoud, waar ook kabinetsdirecteur Arunkoemar Hardien aanzat.

”De gesprekken zijn heel goed verlopen, in die zin dat de punten die we naar voren hebben gebracht zijn aangehoord”, aldus granman Aboikoni. Hij zegt dat de belofte is gedaan dat zij de ruimte krijgen om de punten verder door te bespreken en men tot concrete acties komt.

Soulamy Laurens, directeur van Bureau Eenheid, vertelt dat het traditioneel gezag in hoofdzaak heeft aangegeven dat de stam met president Chandrikapersad Santokhi wil samenwerken. Zij staat open voor direct contact met het staatshoofd en is voorbereid samen met hem ontwikkeling te brengen in het binnenland, met name het Boven-Surinamegebied. “De samenwerking moet lukken, het kan niet anders”, zegt Laurens. Ze is blij met de welwillendheid en ziet graag dat er voor elk gebied van Suriname een plan is hoe dat ontwikkeld moet worden. Directeur Laurens is ervan overtuigd dat de samenwerking tussen het traditioneel gezag en Bureau Eenheid goed zal lopen. Een van de gemaakte afspraken is dat onder meer de structuren van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport rechtstreeks gaan weken met het bureau.

Granman Aboikoni ging ook in op het effect van de COVID-19 problematiek op zijn stam. Volgens hem is dit ook voor de Saramaccaners een probleem. “Wanneer jij je realiseert dat er problemen zijn die bijna niet te beïnvloeden zijn door menselijke handelingen, dan moet je als mens met deze problemen leren omgaan.” Het stamhoofd zegt dat de awareness om zich aan de situatie aan te passen ook voor de Saramaccaners geldt. Zij hebben zich dan ook aangepast. Hij noemt de hygiënevoorschriften als afstand houden, een mond- en neuskap ophebben en handen wassen. Verder wordt zoveel mogelijk geprobeerd het intermenselijke contact te beperken. “Als het niet nodig is gaan we niet op bezoek”, zegt granman Aboikoni.