De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Training duurzaam ondernemen te Matta afgesloten

De ondernemerschapstraining, welke het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) in samenwerking met de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) heeft verzorgd aan ondernemers te Matta om duurzaam te kunnen ondernemen is afgesloten. Het doel van de training is de plaatselijke ondernemers om de rijkdommen van het bos op een duurzame en creatieve manier te gebruiken. De afsluiting heeft op zaterdag 23 juli 2022 plaatsgevonden.

Deze training heeft 2 weekenden geduurd en er hebben ongeveer 15 personen aan deelgenomen. De interesse van vele  participanten gaat uit naar de agrarische sector voornamelijk ananas en markoesa teelt en daarnaast ook het verwerken van deze producten tot eindproducten zoals sappen en wijnsoorten. Bij de certificaatuitreiking waren de participanten er unaniem over eens dat het een zeer leerrijke training is geweest. De onderdelen waarin ze getraind zijn betreft: het schrijven van een businessplan, de grondgedachte van ondernemerschap, businessmodel Canvas en het belang van financiële administratie en kostprijscalculatie.

Volgens ondernemer Armand Karwofodi is ondernemen zeer belangrijk vanwege de economische crisis. “Matta levert sedert 1969 producten op de markt, maar naar zeggen van Karwafodi zijn de resultaten niet zichtbaar, omdat de verkoop van de producten niet structureel plaatsvindt”. Verder heeft hij aangegeven dat een aantal aspecten komen bijkijken bij het ondernemen waarvan de ondernemers te Matta nog niet van bewust waren. Bij het onderdeel kostprijscalculatie met name zijn de participanten pas te weten gekomen over hoe de kostprijs moet worden berekend voor een bepaald product. De tools die zijn aangedragen tijdens de training zullen door de participanten worden toegepast.