De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Transformatie HI naar EZOTI

Het voormalige ministerie van Handel en Industrie heeft een transformatie ondergaan om mee te kunnen gaan met de huidige internationale trends in deze snel evoluerende wereld. Deze transformatie heeft geresulteerd in onder andere een naamswijziging. Hierdoor kennen wij per heden het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI).

Het doel van het ministerie is om de economische groei te stimuleren, door het verhogen van de productiviteit, het bevorderen van diversificatie, het stimuleren van het Midden- en Kleinbedrijf, de duurzamere benutting van het potentieel van de natuurlijke hulpbronnen en het aantrekken van investeringen, waardoor de werkgelegenheid zal toenemen.

Het ministerie heeft een visionaire en leidende rol in de duurzame en innovatieve economische ontwikkeling, gericht op de verhoging van het nationaal en internationaal concurrentievermogen van Suriname voor welvaart en welzijn van de totale bevolking.

Voorts beoogt het ministerie om binnen de komende vijf jaren uit te groeien tot een innovatieve, professionele en transparante ministerie:

  • Middels gericht beleid ter stimulering van innovatieve en concurrerende ondernemingen;
  • Door het scheppen van voorwaarden voor het diversifiëren van de economie en het verhogen van de productiviteit;
  • Door het faciliteren van export en het versterken van economische diplomatie;
  • Met behulp van het bewaken van eerlijke marktwerking;
  • Met gebruikmaking van inclusion: een ruimere spreiding van de ontwikkeling van een inclusieve private sector

Om deze aangelegenheden explicieter en evenzo symbolisch naar voren te brengen heeft het ministerie medio 2021 in alle stilte een nieuw logo ontwikkeld. Dit logo moet het bovenstaande voornemen illustreren.

Het logo

Het logo van  EZOTI geeft de drie beleidsgebieden weer, die conform de taakstelling van de drie departementen aan haar is toebedeeld:

  1. Directoraat Economische Zaken
  2. Directoraat Ondernemerschap
  3. Directoraat Technologische Innovatie

De symbolen

De grafiek symboliseert het directoraat Economische Zaken en illustreert daarbij de Economische vooruitgang die geboekt zal moeten worden. Dit directoraat zal sturing geven aan Economische factoren.

De “Handshake” symboliseert ondernemerschap. Het ministerie zal ondernemerschap bevorderen middels diversificatie van de economie en het verhogen van de productiviteit;

De (led)lamp symboliseert de innovatie gedachte die centraal zal moeten zijn. Bij herstel van de Economie zal innovatie key zijn.

De figuren en kleuren

De buitenste cirkelvorm is een open cirkel die symbool staat voor gemeenschap, transparantie, beweging en tevens eeuwigheid, aangezien een cirkel geen begin- of eindpunt bezit. De brede rand van de open cirkel duidt bovendien op stabiliteit en standvastigheid. Hetgeen ook een oogmerk is van het ministerie.

De drie directoraten hebben elk hun eigen beleidsrichting welke opgenomen is in elk van hun jaarplannen. Deze jaarplannen zijn elk afgestemd op de doelstelling van het ministerie. De drie binnenste cirkels zijn een weergave van de verschillende raakvlakken en de wisselwerking tussen de directoraten. De snijvlakken van deze drie beleidsgebieden is de samenwerking die noodzakelijk zal zijn voor het halen van de beoogde doelen.

De blauwe kleur van het logo symboliseert de business gedachte en is een weergave van het ministerie in haar streven naar succes. In het midden van de drie binnenste cirkels is er een wit snijvlak. Deze symboliseert de ‘Good governance’, duurzame ontwikkeling, integriteit en transparantie waarnaar EZOTI streeft.