De Boodschap
Kabinet van de President

Transformatie Nationaal Leger opkomst

“Ons leger zal een transformatie ondergaan, waar ook dit jaar, de eerste stappen in zullen worden gezet. Een kerntaak blijft natuurlijk de verdediging van ons grondgebied. Niet zozeer tegen buitenlandse mogendheden, maar tegen andere bedreigingen van onze staat.” Dit heeft president Chandrakapersad Santokhi gezegd bij zijn jaarrede op 29 september 2020, tijdens de buitengewone openbare vergadering van De Nationale Assemblee, op het Onafhankelijkheidsplein.

Het staatshoofd zegt dat door de transformatie militairen veel zichtbaarder moeten zijn, bij de grenzen, in Suriname’ s territoriale wateren en in het binnenland. “Zij zullen ondersteunen bij de bescherming van onze natuurlijke hulpbronnen op land en zee”, aldus president Santokhi.

Het staatshoofd geeft verder aan dat de mobiliteit op de binnenwateren versterkt zal worden, terwijl de Marine en de Kustwacht gezamenlijk zullen optreden. “Illegale ontginning en uitbuiting moet voorkomen worden. Huidige legerposten zullen geëvalueerd worden, op hun rol, taken en effectiviteit, en indachtig deze doelen aangepast worden. Onze strategische infrastructuur en onze productiesectoren moeten beschermd blijven.”