De Boodschap
Kabinet van de President

Transnationale misdaad groeiende bedreiging voor stabiliteit en duurzame ontwikkeling

Transnationale georganiseerde misdaad is een groeiende bedreiging voor stabiliteit en duurzame ontwikkeling. Het vereist daarom een collectieve en adequate aanpak. Dit zegt de Surinaamse Minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) Albert Ramdin. Hij sprak op de eerste dag van de tweedaagse High Level Security Conference die op donderdag 21 april 2022 van start is gegaan Surinaamse. In de Ballroom van hotel Royal Torarica heette de bewindsman de vertegenwoordigers en functionarissen van de verschillende deelnemende landen, regionale en internationale organisaties welkom. Hij wees op hun betrokkenheid bij het tegengaan van transnationale georganiseerde misdaad. 

De wereld waarin we vandaag leven vereist volgens de bewindsman dat landen hun rollen grondig herzien en zich houden aan hun verantwoordelijkheden en verplichtingen bij het creëren van een veiligere en betere wereld. Minister Ramdin noemt transnationale georganiseerde misdaad grenzeloos. Hij merkt ook op dat landen voor het grootste deel van hun ontwikkeling en aanpak van veiligheidsuitdagingen van elkaar afhankelijk zijn. Er moet daarom samengewerkt worden, vooral omdat de nieuwe internationale orde meer solidariteit vereist. Zowel individueel als collectief zullen landen profiteren van vrede en welvaart wanneer zij de handen in een slaan. Minister Ramdin betitelt de conferentie als een ambitieuze gelegenheid om te debatteren over veiligheidsdreigingen en zich te buigen over een holistische aanpak. Hij zegt dat de kans vergroot moet worden om, in de marge van deze conferentie, bilaterale bijeenkomsten en andere vergaderingen op agenda te plaatsen.

De HLSC zal de basis moeten zijn om opnieuw contacten te leggen en relaties te versterken. Uiteindelijk zullen het niet alleen de processen en mechanismen zijn die de effectiviteit van de regionale samenwerking zullen bepalen, maar vooral de samenwerking en het vertrouwen tussen individuen. De Surinaamse bewindsman merkt verder op dat er over de hele wereld processen zijn die landen onderling afhankelijk van elkaar hebben gemaakt. “Tegelijkertijd schept deze onderlinge afhankelijkheid ook verbondenheid, verplichtingen en solidariteit.” Hij zegt dat de vluchtelingencrises en financiële ontwrichtingen impact hebben op het leven van burgers. Cyber Netwerken worden beïnvloed door externe krachten die samenlevingen in gevaar brengen, terwijl gemeenschappen ten prooi vallen aan de gevaren van drugs en mensenhandel. De BIBIS-Minister benadrukt dat deze problemen de belangrijkste reden zijn voor het organiseren van de HLSC. “Alleen door een collectieve aanpak zullen we in staat zijn om adequaat de zaken aanpakken die de stabiliteit en duurzame ontwikkeling van onze landen in gevaar brengen”, aldus de Surinaamse bewindsman.