De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Trekkers uitgenodigd voor overleg in verband met acties 24 maart

Districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost heeft in het kader van de voorgenomen acties op 24 maart in Paramaribo, gemeend de trekkers uit te nodigen voor een overlegmoment. Het gaat om onder andere Siebrano Pique, Marge Getrouw, Jeanine Jurel, Maisha Neus, Martin Atencio, Rendall Feller, de Organic Movement en Na Wi Sranan. Het ligt in de bedoeling om in een gemoedelijke en broederlijke sfeer zaken met betrekking tot de openbare orde en veiligheid te bespreken. De burgervader stelt dat het recht op vrije meningsuiting en tot vreedzame actievoering verankerd ligt in de grondwet van Suriname en dat deze rechten ons heilig zijn. “Artikel 21 van de Grondwet is duidelijk; 1. het recht van vreedzame betoging wordt erkend; 2. de uitoefening van dit recht kan in het belang der openbare orde, veiligheid, gezondheid en goede zeden bij wet aan regel en beperking worden onderworpen.”

Gelet op deze bij wet geregelde regeling is het van belang dat de openbare orde te allen tijde gewaarborgd blijft. De burgervader zegt het op prijs te stellen dat er vanuit de zijde van de trekkers eenieder is opgeroepen de orde en rust te bewaren. Hij geeft aan dat de autoriteiten alle stappen zullen ondernemen om de acties in goede banen te leiden. De veiligheidsdiensten zetten zich onverkort in om de veiligheid van alle Surinamers te blijven garanderen.

Om ervoor te zorgen dat zaken richtig en ordelijk verlopen, nodigt dc Bhola de trekkers van de geplande actie uit voor een overlegmoment op het Commissariaat. Daarbij zal ook een delegatie van het Korps Politie Suriname aanwezig zijn. Het ligt in de bedoeling om informatie met elkaar te delen en vooral ook de inzichten met elkaar te delen. Deze meeting staat gepland voor maandag 20 maart.