De Boodschap
Financiën & Planning

Tripartiet Overleg is het eens over belangrijkste issues

Het Tripartiet Overleg van overheid, vakbeweging en bedrijfsleven maakt goede voortgang. Men is het in de derde vergadering eens geworden over de belangrijkste issues die in het Tripartiet Akkoord opgenomen zullen worden. Dit is gebeurd nadat elk van de sociale partners haar agendapunten schriftelijk heeft gepresenteerd en mondeling heeft toegelicht, waarbij elk van de andere partners vragen kon stellen.

Van alle agendapunten is een matrix gemaakt, waarbij elke week verder is gesproken over elk punt. Daarbij is met name gekeken naar issues die dringend zijn, die passen binnen het Tripartiet Overleg en waarvan de realisatie binnen een jaar kan geschieden.

De vijf onderwerpen waar men het over eens is zijn: Koopkrachtversterking, Belastingen, Sociaal Vangnet, Prijsbeleid en Ondernemerschap en Werkgelegenheid.

Daarnaast kunnen andere onderwerpen ook altijd besproken worden, waarvan een deel zelfs voor 25 november afgehandeld kan worden. Het gaat dan om het vaststellen van het minimumloon en vaststellen van de armoedegrens. Ook aspecten van de gezondheidszorg die zich voordoen zullen aan de orde gesteld worden. Het Tripartiet Overleg gaat zich nu richten op de verdere omschrijving van de overeengekomen issues, zodat duidelijk wordt wat er verder gedaan zal en moet worden.