De Boodschap
Kabinet van de President

Tweede fase uitbaggeren Surinamerivier nadert afronding

Het baggerproject Surinamerivier loopt tot nog toe gestaag, zodanig dat de tweede fase mogelijk in augustus dit jaar wordt afgerond. De eerste fase van het project is in oktober van het afgelopen jaar voltooid. Na het completeren van de tweede fase is het de bedoeling dat er een onderhoudsperiode van twee jaar volgt, waarna de oplevering plaatsvindt en dan met fase 3 een aanvang wordt gemaakt.

Het voorgaande kwam naar voren tijdens een activiteit van het ministerie van Openbare Werken (OW) op dinsdag 17 oktober 2022 bij de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS). Het betrof het “Creating the competitive edge by dredging the Suriname river”, waarbij er presentaties werden gehouden door de bij het project betrokken actoren, te weten: ACE Consultancy, MAS en De Boer/Boskalis en de ministers van OW en Transport, Communicatie en Toerisme (TCT).

De tweede fase betreft het uitdiepen van de vaargeul binnen een periode van tien maanden tot een diepte van 5,5 meter, hetgeen een meter meer is dan de 4,5 meter die bij de eerste fase bereikt was. De waterweg wordt over een totale lengte van 68 kilometer uitgediept door baggeraar De Boer/Boskalis. De uitvoerder is reeds betaald voor fase 2. MAS-directeur Michel Amafo toont zich ingenomen met de vorderingen. Hij legt uit dat het project heel wat voordelen met zich meebrengt voor Suriname. Het baggeren is een continu proces om de concurrentiepositie van Surinaamse ondernemingen te verbeteren en de economische activiteiten in het land te stimuleren. “Dit project zal iedereen ten goede komen. Hiermee zullen wij de productiesector aanmoedigen,” aldus TCT-minister Albert Jubithana. Hij voegt eraan toe dat hiermee ook de export aangemoedigd zal worden en er dus ook meer inkomsten binnenkomen. Volgens de bewindsman zal dit ervoor zorgen dat de Surinaamse economie beter op gang komt en de samenleving hier voordeel uit haalt.

Volgens OW-minister Riad Nurmohamed is het de bedoeling dat het uiteindelijk niet alleen bij het baggerproject blijft, maar dat er sprake is van een baggerindustrie. “Met het baggeren tot 5,5 is de stap gezet tot het oneindig baggeren van de Surinamerivier. We willen niet hebben dat dit project stopt,” aldus de bewindsman. Hij zegt dat wanneer de tweede fase waarbij tot 5,5 meter is uitgediept, er dan reeds boten met een diepgang van 6-7 meter al binnenkomen. “Dus dat is al heel geweldig,” voegt de minister eraan toe. Hij zegt verder dat er al groen licht is gegeven om studies uit te voeren voor wat betreft fase 3. Dit zijn dan de voorbereidingen om te gaan naar een vaargeul met een diepte van ruim 6,5 meter. Een extra voordeel van het verder uitdiepen van de rivier is dat bijzondere schepen – in deze schepen gericht op de olie- en gasindustrie – heel makkelijk de waterweg kunnen bevaren. De bewindsman zegt dat er tot nu toe geen obstakels zijn geweest, dit vanwege een vlotte samenwerking.