De Boodschap
Kabinet van de President

Uittredende Caricom-voorzitter Santokhi spreekt conferentie van regeringsleiders virtueel toe

President Chandrikapersad Santokhi heeft als uittredende Caricom-voorzitter de aanwezigen tijdens de openingsceremonie van de vierenveertigste reguliere vergadering van regeringsleiders en staatshoofden van de Caricom virtueel toegesproken. De bijeenkomst is op 15 februari 2023 aangevangen op de Bahama’s. Het staatshoofd besloot ervan af te zien om fysiek aanwezig te zijn op de vergadering naar aanleiding van urgente issues in ons land. Het begeleiden van importante nationale vraagstukken geniet meer prioriteit volgens de president.

“Laat ik beginnen met premier Phillip Davis, zijn regering en de bevolking van de Bahama’s te bedanken voor het hosten van deze conferentie en voor hun uitstekende gastvrijheid jegens alle afgevaardigden”, aldus president Santokhi. Hij heeft zijn excuses aangeboden voor het niet fysiek aanwezig kunnen zijn. “De begrotingsbehandelingen in het Surinaamse parlement hebben mijn aandacht nodig.” President Santokhi heeft zijn felicitaties overgebracht aan premier Phillip Davis van de Bahama’s met het voorzitterschap van de Caricom; een verantwoordelijkheid dat hij de komende zes maanden draagt. “U kunt verzekerd zijn van de volledige steun en medewerking van mij, de regering en het volk van Suriname tijdens uw voorzitterschap”, luidt de boodschap van het Surinaamse staatshoofd aan het nieuwbakken Caricom-voorzitter.”

President Santokhi heeft de diverse staatshoofden en regeringsleiders herinnert aan de visie en doelen van de Founding Fathers, Forbes Burnham, Errol Barrow, Eric Williams en Michaël Manley. “Wij moeten voldoen aan de behoeften van de regio en we moeten internationaal kunnen concurreren. In de loop der jaren heeft het Gewest belangrijke stappen gezet om een solide integratiebeweging op gang te brengen”, aldus het Surinaamse staatshoofd. Het Herziene Verdrag van Chaguaramas, dat onder meer voorzag in nauwere samenwerking tussen de lidstaten getuigt volgens president Santokhi van de vastberadenheid van de regio om samen te werken aan duurzame ontwikkeling.

De Surinaamse regeringsleider heeft geaccentueerd dat het belangrijk is te werken om zaken tussen de landen in de regio te vergemakkelijken. “Vorig jaar werd het Caricom Interactive Marketplace Opschortingsprocedure, of CIMSUPRO, portaal gelanceerd.” CIMSUPRO is een platform waar ondernemers uit de Caricom hun producten kunnen aanbieden, van grondstoffen tot afgewerkte producten. President Santokhi heeft opgemerkt dat de particuliere sector het platform goed moet gebruiken. Volgens hem is CIMSUPRO een belangrijk instrument om het regionale industriebeleid te ontwikkelen.