De Boodschap
Kabinet van de President

Vaccinatiecampagne bestuursressort Wanica Noord-West

De reeds langer dan een jaar heersende covid-19-pandemie in Suriname heeft vele levens opgeëist en raken we nu geconfronteerd met een razendsnelle verspreiding van een variant die een zware druk op de gezondheidszorg legt. Om de verspreiding in te dammen zijn daarom op diverse plekken grootscheepse vaccinatiecampagnes uitgezet.
In het Roeli’s Event Venue aan de Kronenburgweg was op zaterdag 5 juni 2021 de mogelijkheid om zich te laten vaccineren. Een medisch gespecialiseerd team tezamen met een groep vrijwilligers, de districtsraads- en ressortsraadsleden en de bestuurdienst van het commissariaat Wanica Noord-West hebben zich ingezet om de grote groep burgers, die massaal gehoor gegeven hebben aan deze oproep, te helpen opvangen, begeleiden, registreren vaccineren en observeren.
Ondanks de enorme drukte is dankzij de goede organisatie alles vlot en correct verlopen. Districtscommissaris Suraksha Hirasingh bedankt hierbij eenieder die op welke wijze dan ook heeft ondersteund.
Vermeldenswaard is dat deze campagne op zondag 6 juni 2021 wordt voortgezet.