De Boodschap
Kabinet van de President

Vaccinatiedekking doelgroep al bijna op 50%

Suriname zit al op bijna 50% vaccinatie van de doelgroep. De vaccinatiedekking gaat gestaag omhoog en de bereidheid om te vaccineren is in de afgelopen periode toegenomen. Het aantal prikken heeft volgens Soenita Nannan Panday-Gopisingh de verwachtingen overtroffen. Tijdens de Covid-19-persconferentie op donderdag 14 oktober 2021 heeft de functionaris de meest recente cijfers gepresenteerd.

Ten aanzien van het dekkingspercentage van het vaccinatieprogramma geeft Nannan Panday-Gopisingh aan dat nu al bijna 50% van de doelgroeppopulatie gedeeltelijk is gevaccineerd. Het totaalaantal volledig gevaccineerden is al bijna 38% (37,87%). De totale populatie bestaat uit 601.158 personen, maar dete prikken doelgroep is de populatie vanaf 12 jaar, en die bestaat uit 481.651 personen. De percentages worden vanuit deze groep berekend.

Het aantal opnames bestaat thans uit bijna 75% aan niet-gevaccineerden. Hier gaat het dan om cijfers van de periode 1-13 oktober. Volledig gevaccineerden maken 14% uit van de opnames. Niet-gevaccineerden vormen ongeveer 75% van het aantal overledenen, terwijl volledig gevaccineerden 2.3% van deze categorie uitmaken.

De verhouding man-vrouw bij de opnames is ongeveer evenveel: respectievelijk 47% om 52%. Bij de overlijdens zijn er iets meer mannen dan vrouwen. Voor wat betreft leeftijdsgroepen zijn 60- tot 80-jarigen 11,4% van de opnames. Nannan Panday-Gopisingh zegt er ook kinderen worden opgenomen. Deze groep vormt 1,5% van de opname. Onder de overledenen zijn er geen kinderen.

Naar woonplaats gezien zijn de meeste opgenomen personen afkomstig uit Paramaribo: 58,3%, gevolgd door Wanica. Ditzelfde geldt in de categorie overlijdens.

Nannan Panday-Gopisingh merkt op dat de vaccinatiedekking gestadig omhooggaat. In de afgelopen periode is de vaccinatiebereidheid toegenomen. De functionaris is de burgerij daar dankbaar voor. “Het is heel mooi om te zien dat de vaccinatiesites goed bezocht worden. Het aantal prikken dat gezet wordt heeft de verwachtingen de afgelopen twee weken overtroffen. Het ziet er goed uit voor de vaccinatiedekking en voor de mogelijke terugkeer naar normaal sociaal en economisch leven.”