De Boodschap
Volksgezondheid

Vaccinatiedekking nog steeds van belang voor beschermingseffect samenleving

Een grote Covid-19-vaccinatiedekking is nog steeds van belang voor een beter beschermingseffect in de samenleving. Het ministerie van Volksgezondheid heeft veelvuldig benadrukt dat ervoor gezorgd moet worden dat men zich gaat vaccineren zodat de druk op de zorg wat minder wordt. Dit zal vooral door middel van informatie moeten gebeuren. Het ligt aan de samenleving om een zodanige dekking van de populatie te hebben, waardoor dat beschermingseffect bereikt kan worden. Samen moet ervoor gezorgd worden dat de zieke mens een goede behandeling gegeven wordt en dat er genoeg plek beschikbaar is in de ziekenhuizen.

Het ministerie voert een transparant Covid-19-beleid en deelt de data ook met het volk. Data van de afgelopen week laten zien dat er tot heden in totaal 453.305 prikken zijn ingezet. 167.144 personen zijn volledig gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin, terwijl 14.275 personen volkomen zijn ingeënt met Sinopharm. Voor wat betreft Moderna en Pfizer gaat het om respectievelijk 745 om 20.471 personen, die compleet zijn gevaccineerd.

Soenita Nannan Panday-Gopisingh, voorzitter van de Stuurgroep Covid-Communicatie, zegt in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) dat het aantal opnames van Covid-19-geïnfecteerden veelal uit niet-gevaccineerden bestaat. Volledig en niet-volledig gevaccineerden vormen een kleiner deel van het aantal opnames. In de leeftijdscategorie 40-60 jaar komen de meeste opnames voor en bij 60-80 jaar de meeste overlijdens. De meeste besmettingen komen nog steeds voor in Paramaribo en Wanica. Er is een dalende trend te merken bij de thuisisolatie en mensen die op eigen locatie op een zuurstofconcentrator zijn aangesloten. Deze dalende trend is het resultaat van het opschalen van de capaciteit in de ziekenhuizen. Vooralsnog is het advies nog steeds om zich te houden aan alle corona-maatregelen, in het bijzonder de MoHaNa-richtlijnen.