De Boodschap
Volksgezondheid

Vaccineren betekent bewust kiezen uit vier vaccins

De urgentie voor het laten toedienen van vaccinaties is nog steeds erg hoog in ons land. Het bestrijden van de pandemie en het tegengaan van de verspreiding van het covid-19 virus zijn noodzakelijk om een leefbaar en aantrekkelijk economisch klimaat in ons land te bewerkstelligen. Suriname heeft momenteel meerdere vaccins beschikbaar namelijk: Astrazeneca, Moderna, Sinopharm en Pfizer. Ook jongeren vanaf 12 jaar oud kunnen nu worden gevaccineerd. Het pfizer vaccin zal voornamelijk worden toegediend aan jongeren van 12 tot en met 17 jaar oud. Toestemming vanuit een ouder of voogd is hiervoor noodzakelijk. En zwangere kunnen kiezen tussen het moderna en pfizer vaccin. Overige personen, van 18 jaar en ouder, die nog niet zijn gevaccineerd, kiezen uit de vier eerder genoemde vaccins.

De lancering van het pfizer vaccin zal op zondag 29 augustus a.s. plaatsvinden. De prikpunten worden na de lancering bekend gemaakt en iedereen kan gebruikmaken van de gewenste priklocatie. De beschikbare vaccins per priklocatie kunnen verschillen. Het laten toedienen van een vaccin blijft de hoogste prioriteit, gezien de toename van het aantal besmettingen in ons land. De gevreesde en zeer besmettelijke Delta variant heeft namelijk enkele weken geleden, ook zijn intrede gedaan in Suriname. Hierdoor is de noodzaak voor vaccinatie onder de verschillende leeftijdsgroepen in onze samenleving, meer dan ooit gewenst. We zijn momenteel ook in een vierde golf beland, die dagelijks mensenlevens opeist. Opnames in ziekenhuizen is bijna niet meer mogelijk en er is een continue stijging in het aantal besmettingen.
Er wordt een beroep gedaan op de bevolking om zichzelf zoveel mogelijk te beschermen. De handen regelmatig te ontsmetten, drukke plekken te vermijden en onderling een minimale afstand van anderhalve meter aan te houden. Ons zorgsysteem kan de toename van het aantal besmettingen nauwelijks bijhouden en de zorgverleners zijn uitgeput.
Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat vaccinatie de kans op infectie door deze besmettelijke delta variant, enorm verkleint. Het virus is door vaccinatie minder makkelijk over te brengen op anderen. En maakt anderen minder vatbaar voor besmetting. Vaccinatie blijft uiteraard een persoonlijke keus en eenieder bepaalt zelf op welke manier, de verantwoordelijkheid wordt genomen voor de eigen gezondheid