De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Veiliger terug naar school

Op 1 oktober begint het nieuwe schooljaar voor circa 144.000 leerlingen, 10.500 leerkrachten en 5150 medewerkers van 574 GLO-, VOJ- en VOS-scholen in heel Suriname. Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur doet er alles aan om iedereen zo goed mogelijk te beschermen tegen COVID-19. In overleg met het Ministerie van Volksgezondheid en andere deskundigen zijn de scholen veiliger gemaakt op technisch, persoonlijk en onderwijsgebied.

Zoals in elke grote vakantie zijn de scholen goed schoongemaakt. Daarnaast zijn er aanvullende hygiënische voorzieningen getroffen. Zo werken de toiletten en hebben alle wasbakken kranen met stromend water en zeep, zodat de kinderen en onderwijsgevenden goed hun handen kunnen wassen. Op het schoolerf en in de klas is mond- neusbedekking verplicht voor leerkrachten, ondersteunend personeel en kinderen vanaf de eerste klas (leerjaar 3) van het GLO.

Van iedereen die het schoolterrein opkomt, worden de handen gereinigd en wordt de temperatuur opgemeten. Het is de bedoeling dat elke leerling naast mond-neusbedekking ook een klein flesje sanitizer van huis meeneemt, op basis van 60% alcohol, en een schoon doekje om de handen te drogen. Net als overal moeten we ook op school anderhalve meter afstand houden: in de klas, in de pauzes, en ook bij de wasbakken en toiletten. Dus geen brasa’s geven of handen schudden!

De scholen hebben speciale looproutes aangegeven, zodat leerlingen zo min mogelijk met elkaar in aanraking komen. In de klas is de afstand tussen de tafels en stoelen gemarkeerd. Op alle scholen zullen informatieposters hangen. De pauzes van de verschillende leerjaren zijn niet tegelijk. De kinderen mogen tussendoor naar buiten om even hun mond-neusbedekking af te doen. De schoolkantines gaan niet open; kinderen moeten dus eten en drinken van huis meenemen.

Kinderen die met de schoolbus of schoolboot naar school gaan, zullen het komend schooljaar ruimer zitten: in de schoolbussen mogen er alleen kinderen bij de open raampjes zitten; de andere stoelen blijven leeg. Schoolboten mogen maximaal 8 tot 10 personen vervoeren.

In één klaslokaal mogen maximaal 10 leerlingen zitten, uitgaand van een lokaal van 7 bij 7 meter. Een leerkracht mag maximaal 30 leerlingen hebben, in groepjes van maximaal 10. De kinderen gaan dus niet elke dag naar school. Per schoolniveau worden er schema’s uitgewerkt voor onderwijs in de klas en onderwijs op afstand.

Bij onderwijs op afstand wordt gebruik gemaakt van radio, televisie en het Internet. Sommige scholen zullen ook op zaterdag onderwijs aanbieden. Meer informatie volgt via de media en sociale media. Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zal regelmatig updates sturen, omdat alles nieuw is en regelmatig bijsturen zeker nodig zal zijn.

Het ministerie roept iedereen op om zich in te zetten voor een succesvol verloop van het schooljaar 2020-2021: de ouders, de verzorgers, de scholieren, de studenten, de leerkrachten, de ondersteunende medewerkers en de hele Surinaamse gemeenschap: “Samen, voor een veiligere hervatting van het onderwijs: Sranan opo skoro, tapu COVID!”