De Boodschap
Financiën & Planning

Verhoging governmenttake tijdelijke maatregel voor stabilisatie

De verhoging van de governmenttake – en daarmee aanpassing van de brandstofprijzen – is een van de tijdelijke maatregelen van de regering-Santokhi om in de komende maanden financieel economische stabilisatie tot stand te brengen. Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie denkt aan een periode van twee tot drie maanden. “….Maar voor korte termijn, zodat wij tenminste stabilisatie kunnen krijgen voor de eerstkomende maanden en dan gaan we naar de andere maatregelen kijken,” zegt de bewindsvrouwe in een actualiteitenprogramma. Volgens haar moet de staat aan het eind van de maand uiteindelijk aan haar financiële verplichtingen voldoen zoals het uitbetalen van de salarissen en de betalingen aan de ziekenhuizen.

Het verhogen van de governmenttake is een van de adviezen die de regering heeft meegenomen uit de meetings met stakeholders. Minister Walden zegt dat er gesprekken zijn en worden gevoerd met  vakbonden, oliemaatschappijen, servicestationhouders en verschillende bedrijfslevenorganisaties. “In feite adviseren zij ons zelf van, dit is in het pakket van maatregelen een van de maatregelen die je het best kan treffen op korte termijn,” aldus de bewindsvrouwe. Volgens is er aangegeven tussen 1 en 3 SRD meer aan govermenttake te innen.

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning voegt eraan toe dat er nog meer maatregelen op stapel liggen om de economie te herstellen. “De governmenttake alleen gaat het probleem niet oplossen. Er zijn meer maatregelen van tijdelijke aard die genomen gaan worden, omdat wij tegelijkertijd bezig zijn de economie weer op spoor te krijgen met structurele maatregelen.” De bewindsman zegt dat de tijdelijke maatregelen ingetrokken zullen worden wanneer de economie weer stabiel is.

De verhoogde brandstofprijs is zondag ingegaan, dit nadat het eerder vorige week reeds was aangekondigd om later aangehouden te worden. Minister Walden geeft aan dat dit te maken had met het beter communiceren hiervan naar de samenleving toe. Volgens haar heeft de regering gehoor gegeven aan de behoefte voor meer informatie “omdat het belangrijk is dat de gemeenschap begrijpt wat de crisis inhoudt en dat het iedereen treft”.

Minister Achaibersing erkent dat de aanpassing geleidelijk gedaan kon worden, maar benadrukt dat er ook een administratief proces hiermee gepaard gaat. “Dat doe je niet zo snel als men vaak denkt.” Hij voegt eraan toe: “Het zijn overwegingen die je maakt en we hebben ervoor gekozen om te informeren, draagvlak te zoeken en vervolgens wanneer de consensus er is, de maatregelen te treffen. Maar ik hoop dat de gemeenschap zich er bewust van is, waar we elke maand mee worstelen op dit moment.”

Het ministerie van Financiën en Planning heeft onder meer tot taak ervoor te zorgen dat de staat aan haar financiële verplichtingen kan voldoen en daaraan moet het ministerie van Economische Zaken ook aan bijdragen. Samen gaan zij na hoe op korte termijn inkomsten te genereren door enkele aanpassingen te introduceren om aan die verplichtingen te voldoen. Minister Walden spreekt van aanpassingen die gedragen kunnen worden door de gemeenschap, maar tegelijkertijd ook maatregelen om de consument te beschermen.