De Boodschap
Kabinet van de President

Verslag bezoek Guyana in DNA vergadering

In het parlement, vandaag 23 augustus 2021, werd een verslag gegeven over het bezoek van de regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi aan Guyana in de periode 17 augustus tot 20 augustus 2021. Aan het woord kwamen minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Riad Nurmohamed van Openbare Werken en Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Het bezoek is het vervolg van het Strategisch Dialoog en Samenwerking Platform (SDCP) en wordt geleid door de staatshoofden Chandrikapersad Santokhi van Suriname en Irfaan Ali van buurland Guyana.

Minister Ramdin gaf breedvoerig het ontstaan van deze samenwerkingsrelatie aan en de verschillende activiteiten, die sinds november 2020 na de ondertekening van deze werkrelatie, plaatsvonden. Er zijn diverse overlegmomenten geweest onder andere; evaluatie, voorbereidingen en aanpak, knelpunten en uitdagingen. Er zijn 12 werkgroepen opgenomen in deze samenwerkingsrelatie namelijk 1. Beleid, samenwerking en politieke dialoog, 2. Infrastructuur en transport, 3. Gezondheid, 4. Milieu klimaatsverandering, 5. National Resources, 6. Olie en gas, 7. Onderwijs en technologie, 8. Agrarische Samenwerking, 9. Investment trade and private sector, 10. Toerisme, cultuur en sport, 11. Veiligheid en als laatste 12. Defensiesamenwerking. De minister is kort ingegaan op de onderwerpen veiligheid, gezondheid, olie en gas, milieu issues, infrastructuur en transport, samenwerking in Caricom en Inter Guyanese samenwerking op het gebied van sport, cultuur en onderwijs.
Ook is de bewindsman ingegaan op de discussie over het niet aanwezig zijn van personen tijdens het bezoek aan Guyana. ‘Conclusies zijn getrokken op basis van verkeerde inschatting en onbegrip. Het doet de naam van Suriname niet goed. Het heeft een bijkomstigheid dat veel schade toebrengt, maar meer energie vergt om weer te corrigeren.’ Minister Ramdin heeft gevraagd aan het parlement dat er hierop wordt gelet.

Minister Riad Nurmohamed gaf twee belangrijke punten aan die de technische commissies infrastructuur van beide landen meenemen bij het ontwerp van de brug over de Corantijnrivier. Ten eerste zijn er ook plannen om naast olie en gas industrieontwikkeling, de ontwikkeling van andere natuurlijke bronnen zoals bauxietindustrie mee te nemen. Het tweede aandachtspunt is dat beide staatshoofden graag de faciliteiten van de infrastructuur op tijd tegemoet zien. Er zal gekeken worden als het ontwerp van de brug voldoet aan deze toekomstige ontwikkelingen. Er zijn reeds consultancy bedrijven aangetrokken die onderzoek zullen doen tot ontwerp van de brug. Ook zullen er gesprekken worden gevoerd met stakeholders. Ontwerp financiering en operation van de brug, voegt minister Nurmohamed ook toe als aandachtspunt.

‘Bestand visserijvergunningen wordt niet verhoogd’, aldus minister Parmanand Sewdien in het Parlement. Er is sprake van overbevissing, omdat er teveel wordt gevist in onze wateren door te veel uitgegeven visvergunningen. Ook de illegale visserijactiviteiten dragen bij aan overbevissing. De minister is tevens ingegaan op het onderwerp zaaizaad. Terwijl de exportcijfers in Guyana stijgen, daalt die in Suriname. Guyana beschikt over 16 lijnen met een opbrengst productie van 12 ton padie per hectare. Hij ziet graag dat de export van rijst stijgt en heeft de vraag gedeponeerd voor een samenwerking in zaaizaad. De minister benadrukt dat de private sector de keuze maakt, welke zaaizaad zij willen gebruiken. Er is reeds contact gemaakt met ADRON om deze samenwerking verder uit te werken. De bewindsman vertelde ook over de handel van fresh crops tussen beide landen.