De Boodschap
Kabinet van de President

Versoepeld proces toewijzing Bazo/BZV-kaarten

De regering heeft besloten het proces tot het verkrijgen van Bazo en BZV-kaarten te versoepelen. In dit kader heeft president Chandrikapersad Santokhi op 22 februari 2023 een werkgroep geïnstalleerd voor het district Wanica. “De regering is hiertoe overgegaan omdat vooral seniore burgers, alsook schoolgaande kinderen, niet meer in staat bleken te zijn de ziektekostenverzekering te betalen.” Het staatshoofd schuift niet onder stoelen of banken dat met de afbouw van subsidies in diverse sectoren, de vraag naar Bazo en BZV-kaarten kan toenemen. “De regering is ingekomen voor deze burgers, waarbij 60-Plussers en kinderen van 0 t/m 16 jaar, gelijk in aanmerking kunnen komen voor een kaart. Voorheen was het een lijdensweg om hun kaart te verlengen”, aldus de president.

De werkgroep moet de druk op de regering met betrekking tot klachten, proberen te minimaliseren. Dit zal gebeuren door te zorgen voor een efficiënter verloop van de processen, inzake de aanvraag van Bazo en BZV-kaarten, in het district Wanica. Voorzitter Soerindersing Goerdayal, zegt dat verschillende structuren in de ressorten van Wanica reeds geruime tijd burgers begeleiden bij de aanvraag van hun verzekeringskaart. Hij doelt hiermee onder meer op burgers die niet in staat zijn zich te begeven naar een van de kantoren en burgers die niet in staat zijn een aanvraagformulier in te vullen.

In de werkgroep zijn alle zeven ressorten van Wanica vertegenwoordigd door een lid. Volgens de voorzitter is het de bedoeling dat de leden zoveel als mogelijk registraties doen en die doorgeleiden naar de Bazo/BZV-kantoren. “Normaliter moeten burgers heen en weer om de nodige documenten te verzamelen. Hetgeen hen enorme moeite en veel geld kost”, aldus voorzitter Goerdayal.