De Boodschap
Volksgezondheid

VERSOEPELING UITGANGSVERBOD; AANGEPASTE COVID-19 MAATREGELEN

Het dagelijks aantal gerapporteerde positieve COVID-19-testen, is nu bijkans twee weken onder de tien. Het reproductiecijfer blijft onder de 1, hetgeen een teken is dat wij vooralsnog geen stijging hoeven te verwachten.

Hoewel het aantal nieuwe besmettingen sterk is gedaald, moeten we zeer alert blijven. Het is absoluut geen tijd om te “feesten”.  De import van COVID-19-cases blijft een reëel gevaar. Met name uit Brazilië waar de corona epidemie thans een ongekende omvang heeft bereikt en waar transmissie van de gevreesde “Manaus” (P1) variant toeneemt. In Frans-Guyana is de aanwezigheid van twee gemuteerde varianten vastgesteld, namelijk de Britse-variant en de Manaus-variant.

Op basis van onder andere deze informatie komen er met betrekking tot het reisbeleid per maandag 15 maart wijzigingen. Omstreeks die datum zullen deze nader worden toegelicht.

De regering treft alle noodzakelijke interne voorzieningen om het luchtruim waar mogelijk veilig open te stellen op basis van specifieke bestemmingen.

Vanaf vrijdag 12 maart 2021 tot en met donderdag 25 maart 2021 gelden de volgende maatregelen:

De algemene maatregelen blijven van kracht;

 1. Het dragen van mond en neus bedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van ruimten (dit geldt niet voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar)
 2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand altijd in acht.
 3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer.

Het wordt zeer dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.

Maatregel 1

Het uitgaansverbod is vanaf vrijdag 12 maart 2021 tot en met donderdag 25 maart 2021 ingesteld van;

 • Maandag tot en met vrijdag van 23:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend.
 • Zaterdag en zondag van 21:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend.

Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen;

Maatregel 2

Geen samenscholing van groepen groter dan tien (10) personen. Dit geldt niet voor werk en sectoren of activiteiten, waarvoor er een protocol is. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend. Deze zijn potentiële mass spreading events (hiervoor mag onder geen beding toestemming/ontheffing gegeven worden door de autoriteiten!) Illegale feesten zullen aanzienlijk beboet worden.

Maatregel 3

Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer vijfenzeventig (75) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de COVID-19- maatregelen.

Maatregel 4

Sporten (dus met inbegrip van individuele sportactiviteiten en contactsporten) zijn toegestaan onder strikte naleving van de geldende protocollen.

Maatregel 5

Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

Maatregel 6

In de periode van vrijdag 12 maart 2021 tot en met donderdag 25 maart 2021 gelden voor publiekelijk toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, het volgende:

De navolgende sectoren zijn gesloten voor het publiek

 1. nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke;
 2. bordelen;
 3. bars;

De navolgende sectoren zijn open voor het publiek

 1. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten.
  • Afhaal of bezorging; van maandag tot vrijdag is afhalen mogelijk tot 22:00 uur en levering tot 24:00 uur. Zaterdag en zondag is afhalen mogelijk tot 20:00 uur en levering tot 24:00 uur
  • Indoor Dining; van maandag tot vrijdag mogelijk tot 22:00 uur en zaterdag en zondag mogelijk tot 20:00uur. Dit mag alleen onder strikte naleving van de geldende protocollen.
 2. casino’s;
 3. gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;
 4. kansspelkantoren;
 5. recreatieoorden;
 6. sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of –gelegenheden;
 7. kappers, kapsalons, schoonheidssalons en barbershops.

Maatregel 7

De bewaking van onze gesloten landsgrenzen wordt opgevoerd aangezien import van COVID-19-varianten, een gevaar vormt. Uiteraard zullen slechts repatrianten met quarantainemaatregelen worden toegelaten.

De grens via de lucht is dus uitsluitend geopend voor essentieel personenverkeer, mits:

 1. Wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en
 2. Uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.

Maatregel 8

Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen.

Maatregel 9

Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

Maatregel 10

Overheidskantoren zijn in de periode van vrijdag 12 maart 2021 tot en met donderdag 25 maart 2021 opengesteld op basis van minimale bezetting. Personeel moet, voor zover mogelijk, van huis uit werken en via zoom of andere media vergaderen/overleggen. Dat geldt ook voor de hoge colleges van Staat (Regering en DNA). Dit geldt niet voor essentiële diensten van de overheid.

Maatregel 11

Het toezicht op de naleving van de mondkapjes plicht op de werkplek (kantoren, bedrijfsruimten, ziekenhuizen etc.) wordt opgevoerd door mensen aan te wijzen die hierop letten en optreden.

Maatregel 12

Het is eenieder, verboden om alcohol te gebruiken in het openbaar. Dit n.a.v. de statistieken, waarbij diverse besmettingen hebben plaatsgevonden bij personen die zich hebben opgehouden bij supermarkten. Met name het alcoholgebruik en het onnodig ophouden in de nabijheid van winkels en supermarkten is per heden verboden en er zal hiertegen worden opgetreden.

Maatregel 13

Er mogen per gezin slechts 2 (twee) personen toegelaten worden tot supermarkten en andere handelszaken. De verantwoordelijkheid en controle hiervan zal geschieden door de handelszaken.

Maatregel 14

Markten mogen open onder naleving van de geldende protocollen en strak toezicht van de marktmeesters, milieu- en arbeidsinspectie.

Maatregel 15

Alle winkels, handelszaken en overige publieke plekken dienen van maandag tot en met vrijdag uiterlijk 22.00 uur en op zaterdag en zondag uiterlijk 20.00 uur, hun deuren te sluiten voor het publiek.

Vermeldenswaard zijn de volgende besluiten:

 1. De handhaving zal intensiever zijn gedurende de komende periode.
 2. Het gebruik van alcohol in het openbaar is per zaterdag 23 januari 2021 verboden
 3. Het onnodig en zonder reden ophouden in groepsverband voor een winkel is verboden.

Opmerking;

De bevolking wordt zoveel mogelijk verzocht om reeds bij beginnende symptomen zo snel mogelijk te gaan testen en zich te isoleren van collega’s en familie totdat de test uitslag bekend is.

 

COVID-19 gerelateerde klachten of verschijnselen kunnen zijn:

– Koorts (temp vanaf 37,5°C) zonder duidelijke andere oorzaak (of koortsig gevoel)

– Hoesten

– Verlies van smaak of reuk

– Lichaamspijnen of spierpijnen zonder duidelijke andere oorzaak

– Diarree of braken

– Misselijkheid

– Vermoeidheid

– Koude rillingen

– Kortademigheid

– Keelpijn

– Verwardheid

– Hoofdpijn (relatief vaak achter de oogbollen)

– Loopneus

– Algehele malaise/algeheel onwel bevinden

– Ontsteking aan handen of voeten

 

Tot slot zij vermeld dat alle goedgekeurde protocollen te zien zijn op de website van het BOG: www.bogsuriname.com