De Boodschap
Financiën & Planning

Virtuele Users-Producers Seminar COMSTAT en ABS

De Commissie voor de Statistiek (COMSTAT) heeft in samenwerking met de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) een virtuele Users-Producers Seminar georganiseerd op 28 januari 2021. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning verrichtte de opening van dit seminar. Tijdens zijn toespraak heeft de bewindsman het belang van goede en betrouwbare statistieken benadrukt alsook de essentie van goede coördinatie van het statistiekwezen in Suriname.

Minister Achaibersing prees de reeds geleverde prestaties van de COMSTAT en dataproducenten en legde in het bijzonder de nadruk op het belang van het werk van het ABS. De bewindsman die voorstander is van “evidence-based policymaking instead of policy-based evidence making”, is van mening, dat het ABS een van de belangrijkste dataproducenten voor Suriname, in het bijzonder voor de regering, is.

Tijdens het seminar zijn er presentaties gehouden door onder andere de COMSTAT als toezichthouder van het statistiekwezen in Suriname en het ABS als coördinator van het statistiekwezen. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) hield een presentatie, als belangrijke dataproducent. Ook vanuit de zijde van de datagebruikers zijn er presentaties gehouden door de Stichting Planbureau Suriname, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de vakbeweging.

Het doel van het seminar was:

  • Een diepgaande evaluatie van het statistiekwezen, met nadruk op zowel de successen als de uitdagingen in het statistiekwezen.
  • Consensusvorming over de toekomst van het statistiekwezen en het vastleggen van de acties om te komen tot een Nationaal Statistiek Systeem dat voldoet aan nationale vereisten en regionale en internationale standaarden, in het bijzonder de United Nations Fundamental Principles of Official
  • Het ontwikkelen van een Nationale Ontwikkelingsstrategie voor het Statistiek Systeem (NSDS).

Uit het seminar zijn verschillende actiepunten voortgevloeid, zoals verbetering, versoepeling van de toegankelijkheid tot data en betere afstemming tussen dataproducenten. Deze zijn belangrijk voor het adequaat coördineren van statistiek gerelateerde activiteiten bij respondenten (huishoudens, bedrijven, etc.). Ook is aangehaald dat er meer geïnvesteerd zou kunnen worden in het ontwikkelen en opzetten van de statistiek units op de ministeries, qua capaciteitsversterking en het opleiden van hoger kader. Nagestreefd wordt om binnen een jaar een aangepast NSDS-document geformuleerd te hebben.

Bijkans 40 personen hebben deelgenomen aan het seminar. De COMSTAT en het ABS zijn zeer tevreden met de participatie en bijdragen tijdens het seminar en zijn van oordeel dat het geheel – ondanks alle COVID-19 uitdagingen – kan worden gezien als een zeer productieve en vruchtbare dag.