De Boodschap
Defensie

Voetpatrouille cursisten Surinaamse Militaire School in het dorp Hollandse kamp 

kapitein Shyam Manniesingh

Cursisten van de Surinaamse Militaire School (SMS) hielden in het kader van de versteviging van de civiel-militaire relaties op donderdag 9 september 2021 een voetpatrouille-oefening in het dorp Hollandse Kamp. “Omdat militairen verantwoordelijk zijn voor de beveiliging en verdediging van het Surinaams grondgebied is het noodzakelijk dat er regelmatig voet- en vaarpatrouilles worden ondernomen. Ik heb in dit kader toestemming gevraagd aan het waarnemend dorpshoofd Sergio Jubithana of ik een voetpatrouille mocht uitvoeren in het dorp Hollandse Kamp waar hij leiding aan geeft en hij stemde gelijk in met dit voorstel. De dorpsbewoners waren heel erg blij, daar een voetpatrouille de mensen een vertrouwd gevoel geeft dat er militairen op dat moment aanwezig zijn in het dorp”, zegt kapitein Shyam Manniesingh, docent Vredes-instructie Patrouilles Suriname. Deze voetpatrouille-oefening stond onder leiding van Manniesingh en eerste-luitenant Andrew Leeflang

 

De cursisten van de SMS hebben ook ondersteuning verleend bij het gedeeltelijk openkappen van een lijn in het bos vanuit het dorp Hollandse Kamp richting Bigi Kroetoe. Waarnemend dorpshoofd Jubithana was bijzonder enthousiast over dit initiatief en hij kijkt uit naar de verdere verdieping van deze samenwerking. Het waarnemend dorpshoofd wil volgens Manniesingh het bos vaker ter beschikking te stellen voor militaire oefeningen. Maar de dorpsbewoners hebben ook ondersteuning nodig met de aanpak van andere zaken in het gebied, waaronder het openstoten met een bulldozer van het deel van het bos langs het door de militairen opengekapte voetpad voor het aanleggen van een weg naar Bigi Kroetoe. De onderdirecteur van de SMS, kapitein Dyoma Blokland, en haar staf waren ook ter plekke aanwezig voor de algehele supervisie.