De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Voldoende zaaizaad voor de rijstsector

Als onderdeel van het “werkplan 2022-2023: een nieuwe aanpak”, van het platform rijstsector wordt de zaaizaadvoorziening nauwlettend in de gaten gehouden. In eerdere publicaties in de pers, is de indruk gewekt alsof er onvoldoende zaaizaad beschikbaar zal zijn voor rijstproductie. Echter, niet alleen het aantrekken van adequaat management bij SNRI/ADRON, waar reeds invulling aan is gegeven door het benoemen van een nieuwe directeur met de juiste kwalificaties, maar ook het veiligstellen van het benodigde zaaizaad voor de productie van rijst heeft de volle aandacht van het platform.

In dit kader is op aanvraag van het platform reeds goedkeuring gegeven om de Prins Bernardpolder te reserveren voor de productie van zaaizaad met inachtneming van het ontwikkelen van speciale variëteiten die een hoge marktwaarde hebben.

Thans worden in onze rijstsector diverse zaaizaadvariëteiten gebruikt. Uit een recent onderzoek van betrokken stakeholders is gebleken dat het aantal boeren dat Maleisische rijstrassen gebruikt, sterk in de meerderheid is. Deze rassen zijn afkomstig uit het door de Islamic Development Bank gefinancierd project met Maleisië, dat samen met SNRI/ADRON is uitgevoerd. Ook de Guyanese variëteiten worden verbouwd waarbij de aanvoer is veiliggesteld door de overeenkomst tussen Suriname en Guyana. Maar ook de verschillende Surinaamse variëteiten maken nog steeds deel uit van het gebruikte zadenpakket, hetzij in mindere mate.

Tevens wordt samen met de Inter-American Development Bank (IDB) gewerkt aan innovatie in onderzoek naar ziekten, plagen en onkruiden in rijst. Binnenkort starten er ook gesprekken met de Islamic Development Bank om de padiezaadverwerking en het bodemonderzoek te ondersteunen.

Behalve de zaaizaad voorziening heeft het platform ook gericht aandacht gevraagd voor het invoeren van kostprijsverlagende maatregelen. Dit vanwege de internationaal stijgende prijs van productiefactoren (figuur 1-Bloomberg) waar Suriname helaas niet van gevrijwaard is gebleven. Door de gevolgen van deze prijsstijgingen is de kostprijs van padie ook bij ons toegenomen.

President Santokhi heeft bij de overhandiging van het werkplan 2022-2023 ook de betreffende brief in ontvangst genomen. Het platform is hoopvol gestemd dat er naar mogelijkheden gekeken zal worden om binnen de geliberaliseerde rijstproductie de kostprijsverlagende maatregelen zullen worden doorgevoerd.