De Boodschap
Kabinet van de President

Volksgezondheid bespreekt verdere automatisering eerstelijnszorg met belanghebbenden

Het ministerie van Volksgezondheid heeft recentelijk de standaarden gepubliceerd waaraan Huisartsen Informatie Systemen (HIS) dienen te voldoen om gebruikt te mogen worden in Suriname. Deze systemen zullen worden gekoppeld aan het Health Information Exchange Platform (HIEP), waardoor relevante informatie tussen belanghebbenden zoals laboratoria, apothekers, huisartsen, het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) en het ministerie zelf gedeeld kunnen worden. Het voorgaande is tegen de achtergrond van het automatiseren van de huisartsenzorg in Suriname als onderdeel van het Information Systems for Health (IS4H)-beleid van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie en de Wereldgezondheidsorganisatie (PAHO/WHO). 

Om alle betrokken belanghebbenden van zo veel mogelijk informatie te voorzien, eventuele vragen en zorgpunten te bespreken en de aanpak verder toe te lichten heeft het ministerie op woensdag 29 maart 2023 een IS4H Multi Stakeholders Conference georganiseerd in de Banquet Hall van Hotel Torarica. President Chandrikapersad Santokhi, die het geheel opende, sprak van een mijlpaal. Hij toonde zich ermee ingenomen dat burgers met dit systeem sneller en efficiënter geholpen zullen worden. Het doel van de IS4H is om betrouwbare informatie beschikbaar te stellen aan het ministerie, dat op basis daarvan aan geïnformeerde besluitvorming kan doen. Hierbij is het van belang om de eerstelijnszorg c.q. huisartsenzorg in Suriname te automatiseren, waarbij initieel alles binnen de eerstelijnszorg digitaal verloopt, en in een later stadium ook de ziekenhuizen hieraan kunnen deelnemen.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft zich de afgelopen twee jaar ervoor ingezet om de huisartsenzorg te automatiseren volgens het IS4H. Aan alle particuliere huisartsen is gevraagd hun kliniek te voorzien van een automatiseringssysteem dat voldoet aan de standaarden van het departement. Deze groep zal hierdoor ook gebruik kunnen maken van het Electronic Health Record (EHR) en het HIE-platform én alle voordelen die hiermee gepaard gaan. Het EHR – dat door alle systemen in de eerstelijnszorg ondersteund zal worden – stelt, in combinatie met het HIE-platform, de artsen in staat om onderling gegevens uit te wisselen.

In 2021 is er een stuurgroep geïnstalleerd onder leiding van de onderdirecteur van het ministerie van Volksgezondheid, Ritesh Dhanpat. In dit team zijn diverse actoren binnen de gezondheidszorg vertegenwoordigd, waaronder de ziekenhuizen, het Staatsziekenfonds (SZF), het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG), de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), de Medische Zending (MZ), de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) en ook e-Government.