De Boodschap
Volksgezondheid

Volksgezondheid maakt informatiefilmpje i.v.m Wereld Suïcide Preventie dag

Wereldwijd wordt, vanaf 2003, op 10 September Wereld Suïcide Preventie dag herdacht om bewustwording aan te wakkeren over het fenomeen “suïcide preventie”. Deze dag wordt gepromoot door de Internationale Associatie voor Suïcide Preventie (IASP) in samenwerking met de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO).

Het thema welke gelinkt is aan Wereld Suïcide Preventie dag voor 2021-2023 is: “Creating hope through action” (= “Hoop creëren door actie”)

Suïcide blijft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een van de belangrijkste doodsoorzaken in de wereld, goed voor een op de 100 sterfgevallen. Elk jaar sterven er meer mensen door zelfdoding dan door HIV, malaria of borstkanker, of door oorlog en moord. Suïcide is ook de vierde doodsoorzaak wereldwijd onder jongeren tussen 15 en 29 jaar, na verkeersongevallen, tuberculose en interpersoonlijk geweld.

De meeste zelfdodingen worden voorafgegaan door verbale of gedragsmatige waarschuwingssignalen, zoals praten over dood willen gaan, zich erg schuldig of beschaamd voelen, of het gevoel hebben anderen tot last te zijn. Andere signalen zijn: het gevoel leeg, hopeloos of gevangen te zijn, of geen reden te hebben om te leven; zich extreem verdrietig, angstig, geagiteerd of vol woede te voelen; of ondraaglijke pijn te hebben, zowel emotioneel als fysiek.

Er bestaan doeltreffende interventies om zelfdoding te voorkomen. Op persoonlijk vlak zijn vroegtijdige opsporing en behandeling van depressie en alcoholgebruikstoornissen van cruciaal belang voor zelfdodingspreventie, evenals follow-upcontact met degenen die pogingen tot zelfdoding hebben gedaan en psychosociale steun in gemeenschappen. Als iemand zelf of bij bekenden waarschuwingssignalen voor suïcidale neigingen opmerkt, moet die zo snel mogelijk hulp zoeken bij een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft in verband met Wereld Suïcide Preventie dag een informatiefilmpje gemaakt voor meer bewustwording en om zelfdoding te voorkomen. Het filmpje kan bekeken worden op de YouTube pagina en Facebookpagina van het Ministerie van Volksgezondheid.

https://www.youtube.com/c/ministerievanvolksgezondheidsuriname

https://www.facebook.com/VolksgezondheidSuriname