De Boodschap
Volksgezondheid

Volksgezondheid waarschuwt voor besmette pediatrische geneesmiddelen

Naar aanleiding van een recente melding van de WHO global alert deelt het ministerie van Volksgezondheid mede dat er bepaalde geneesmiddelen van de fabrikant Maiden Pharmaceuticals Limited (Haryana, India) in omloop zijn die vervuild zijn met een bepaalde grondstof (diethyleenglycol en ethyleenglycol als verontreiniging).

Deze grondstof hoort niet thuis in de producten Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup en Magrip N Cold Syrup. Bij inname van één van deze 4 soorten hoestdrank kan dat schadelijk zijn voor de gezondheid. De WHO heeft aan de hand van deze informatie de lidlanden geïnformeerd om alert te zijn op deze producten.

Het ministerie heeft via zijn werkarmen meteen informatie ingewonnen of deze producten in Suriname in de handel zijn gebracht. Uit de beschikbare informatie blijkt vooralsnog dat de geneesmiddelen niet in de handel zijn gebracht in Suriname.

Wat kunt u doen?
Desalniettemin is er alertheid geboden. Indien er geneesmiddelen van de fabrikant zoals op de foto’s zijn aangegeven toch ergens worden gezien (deze zijn dan illegaal op de markt), dan dient u onmiddellijk contact op te nemen met de Farmaceutische Inspectie op het telefoonnummer 440089, waarbij u aangeeft waar en wanneer u het product heeft gezien of gekocht, het liefst met een foto van het product. De gemeenschap wordt gevraagd alert te zijn en geneesmiddelen aan te schaffen via de officiële, door het ministerie erkende apotheken en drogisterijen.