De Boodschap
Kabinet van de President

Volksrepubliek China biedt hulp voor aanpak wateroverlast

De Volksrepubliek China heeft een financiële injectie van 50.000 Amerikaanse dollars aan Suriname aangeboden ter ondersteuning bij de aanpak van de watersnood in het binnenland. De donatie is op dinsdag 14 juni 2022 middels ondertekening bezegeld door minister Albert Ramdin van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en de Chinese ambassadeur Han Jing. Suriname heeft reeds een investeringsprogramma van ongeveer 2 miljoen US-dollars klaar voor een structurele oplossing van dit probleem.

Het ministerie BIBIS heeft via het directoraat Internationale Samenwerking steun gevraagd aan haar partners in verband met de overstromingen. China heeft hieraan gevolg gegeven met de gift van 50.000 Amerikaanse dollar. “Dit zal goed gebruikt worden door het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing”, zei minister Ramdin. De bewindsman is van mening dat er veel geïnvesteerd moet worden in de afwateringsinstallaties om de overlast te verminderen. Hiervoor is het investeringsprogramma van ongeveer 2 miljoen Amerikaanse dollar opgezet. “Waterbeheersing als beleid moet een prioriteit worden en onder leiding van minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu zullen bepalingen komen waar wel of niet gebouwd mag worden om onnodige problemen van wateroverlast te voorkomen”, stelt de bewindsman.

Volgens ambassadeur Jing is het mitigeren van de effecten van klimaatverandering een van de belangrijkste gebieden van samenwerking. Daarom is besloten het China Caribbean Development Center op te richten en het China Caribbean Rampenpreventie en Mitigatiefonds op te zetten. Dit om de uitwisselingen in samenwerking met Caribische landen over de implementatie van het wereldwijde ontwikkelingsinitiatief te versterken, en Suriname en andere Caribische landen verder te helpen bij het verbeteren van het vermogen om te reageren op natuurrampen.

Minister Ramdin zei dat Suriname graag een hydrologisch monitoringsysteem uit China zou willen halen. De Chinese ambassade zal haar best doen om een positieve rol te spelen in dit project. Ambassadeur Jing zegt dat in de toekomst China klaar zal staan om de praktische samenwerking met Suriname verder te verdiepen op het gebied van rampenpreventie, landbouw, gezondheid en infrastructuur.