De Boodschap
Openbare Werken

Voor overlast zorgende container Prinsessestraat verwijderd

In navolging van de ordeningsmaatregelen die per 01 januari 2022 van kracht zijn, is onlangs op last van het Crisis Team van het ministerie van Openbare Werken (OW) een 40ft (zee)container verwijderd aan de Prinsessestraat. Het gevaarte stond al geruime tijd op de berm langs de weg. Deze situatie zorgde voor overlast en heeft ook tot klachten van bewoners geleid.

Onder begeleiding van de Milieupolitie en met ondersteuning van leden van het Korps Politie Suriname (KPS) is de container verwijderd. De eigenaar van de metalen kist is beboet voor overtreding en kreeg daarbij alle bijkomende kosten gepresenteerd. De boete en alle gemaakte kosten zijn ondertussen betaald. Het ministerie van Openbare Werken benadrukt dat het dit soort zaken met betrekking tot milieuvervuiling nimmer zal tolereren. Er zal zeer streng worden opgetreden wanneer zich dergelijke handelingen voordoen.

Op de gemeenschap wordt een beroep gedaan om in gevallen waarbij objecten de milieu- en/of verkeersveiligheid hinderen, contact op te nemen met het Crisis Team van het ministerie van Openbare Werken. Het team is te bereiken op het bel- en appnummer: 8989114.