De Boodschap
Kabinet van de President

Voorbereiding Nationaal Beleidsplan Migratie in volle gang

De voorbereidingen om te komen tot een nationaal beleidsplan voor migratie zijn in volle gang. In dit kader hebben overheidsinstanties zich gebogen over verdere regulering van het migratiebeleid. Deze actoren hebben de koppen bij elkaar gestoken op 15 september 2022 in hotel Courtyard by Marriott. Bij deze gelegenheid heeft de Internationale Migratie Organisatie (IOM) een rapport gepresenteerd met indicatoren voor het migratiebeleid. Voorafgaand aan dit rapport heeft de IOM een onderzoek verricht bij verschillende actoren betrokken bij migratie.

Onderdirecteur Consulaire Zaken, Dina Pinas-Westfa zegt dat dit onderzoek in februari 2022 is aangevangen. De verschillende instellingen die betrokken zijn, zullen onderling het rapport tot zich nemen en over de verschillende aspecten discussiëren. Vervolgens zal de informatie doorgeleid worden naar de centrale overheid om op basis daarvan het Nationaal Migratie Beleidsplan te formaliseren.

Het plan zal moeten zorgen voor het terugdringen van illegaliteit wanneer het gaat om personenverkeer richting Suriname en ordenen van het migratiebeleid.