De Boodschap
Openbare Werken

Voorbereidingen bouw Corantijnbrug in volle gang

In het kader van de bouw van de brug over de Corantijnrivier om Suriname met Guyana te verbinden, is een bezoek gebracht aan het buurland. De delegatie bestond uit leden van het ministerie van Openbare Werken (OW), een consultancybedrijf en aannemers. Het team heeft op maandag 15 november 2021 een onderhoud gehad met leden van het Guyanese ministerie van Openbare Werken. Er hebben wederom oriëntaties plaatsgevonden, waarbij locaties zijn aangedaan waar de brug start aan de Surinaamse zijde en landt op het Guyanese grondgebied.

Firazia Ataoellah, hoofd van afdeling Bruggen bij het ministerie van Openbare Werken gaf na het bezoek aan dat de haalbaarheidsstudie voor de bouw van de Corantijnbrug binnenkort wordt afgerond. In december 2021 wordt een aanbesteding gehouden door het ministerie, waarbij ingenieursbureaus zich kunnen inschrijven om het ontwerp te maken voor de brug. In dit kader werd een bezoek gebracht aan Guyana en Nickerie om de plekken te bezichtigen waar de brug gebouwd zal worden. De ingenieursbureaus werden in de gelegenheid gesteld zich op de plekken te oriënteren en waar nodig vragen te stellen die essentieel zijn om het brugontwerp naar wens te maken.

De brug over de Corantijnbrug zal voorzien worden van een zeer unieke constructie die zich vanuit Guyana zal verbinden met het Long Island en een lengte zal hebben van 1.1 km. Vervolgens wordt een 2 km lange weg op het eiland aangelegd, waarna een 2.1 km lange brugconstructie het eiland gaat verbinden met Suriname. Deze megaconstructie met een totale lengte van meer dan 5 km is doorslaggevend voor zowel Suriname als Guyana. Het betreft een cruciale verbinding die de twee regio’s aaneensluiten. Beide landen hebben belang bij de totstandkoming van de brug op verschillende economische gebieden zoals de toerismesector alsook het bevorderen van de handel die zich gigantisch kan gaan ontwikkelen. Indien alles volgens de planning verloopt kan de start van de bouw van de Corantijnbrug rond het einde van het komende jaar aanvangen.