De Boodschap
Kabinet van de President

Voortgezette prijscontrole werpt vruchten af

De landelijke winkelcontroles, die door het ministerie van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) in samenwerking met de bestuursdiensten worden uitgevoerd, werpen nu reeds vruchten af. Naast de controle op winkels worden ook bouwmaterialen zaken aangedaan. Zo is tijdens de landelijke controle onder andere geconstateerd, dat bepaalde bouwmaterialenzaken bestrijdingsmiddelen (chemicaliën) verkopen, terwijl ze daartoe geen vergunning kunnen overleggen. De ambtenaren zijn ook gevallen tegengekomen, waarbij vergunningen reeds vervallen zijn. In dergelijke gevallen wordt de vergunninghouder in de gelegenheid gesteld om de nieuwe aanvraag te doen c.q. te doen verlengen.

Een ander voorkomende situatie is, dat aanwezige werknemers niet beschikken over een keuringscertificaat. De werkgevers zijn in de gelegenheid gesteld om voor eenieder de keuringscertificaten in orde te maken. In beide voornoemde gevallen zal er nacontrole worden uitgevoerd.

Tijdens de controlewerkzaamheden is voorts opgemerkt dat in een bepaalde winkel er blikken Nutrilon babyvoeding van de schappen waren gehaald en in een boodschappenwagen in de winkelruimte waren geplaatst in afwachting om deze oude partij ook mede te nemen in een eventuele hogere prijsaanpassing. De vergunninghouder is erop gewezen dat hij zich hier aan een ernstig strafbaar feit schuldig heeft gemaakt, namelijk hamsteren. Terstond moest hij de blikken babyvoeding terugplaatsen op de schappen om deze tegen de reeds berekende verkoopprijs te verkopen.

Winkeliers worden erop gewezen, dat alle goederen in de winkels voorzien moeten zijn van een prijs, de zogeheten prijsaanduiding. Het niet hebben van een prijsaanduiding levert een economisch delict op. Verder wordt benadrukt dat goederen die tegen een bepaalde prijs zijn ingekocht, niet mogen worden gehamsterd om het daarna tegen een hogere prijs te verkopen. Dit is prijsopdrijving en ook hiertegen zal de Economische Controle Dienst hard optreden.

Het ministerie van EZ doet een beroep op de samenleving om bij geconstateerde misstanden haar klachten door te geven via het klachten app telefoonnummer 853-0915 of via het verkort nummer 1940.