De Boodschap
Justitie & Politie

Vorderingen in justitiële samenwerking met Frankrijk

In navolging van het bezoek van de Franse minister van Justitie aan Suriname in september 2022, heeft er op vrijdag 4 november 2022 een Zoommeeting plaatsgevonden tussen de procureur-generaal voor Frans-Guyana, de waarnemend procureur-generaal van Suriname, Garcia Paragsingh, minister Kenneth Amoksi en hoge functionarissen van Justitie en Politie en het Openbaar Ministerie (OM). De onderwerpen die ter sprake zijn gekomen zijn corruptiebestrijding, bestrijding van drugssmokkel, de implementatie van het Minamata Verdrag en de aanpak van het gevangeniswezen.

Minister Amoksi gaf aan dat het proces voor de instelling van de Anti-corruptie Commissie in volle gang is. Hij deed het verzoek aan de Fransen voor ondersteuning aan de commissie in de vorm van trainingen. PG Paragsingh gaf aan dat de politie graag the best practices van Fransen op het gebied van corruptiebestrijding wil aanleren. Er is afgesproken dat er Franse deskundigen naar Suriname zullen komen om samen met de Surinaamse zijde de trainingen te ontwikkelen, afgestemd op de Surinaamse realiteit.

Er is besproken dat het confisqueren van de bezittingen van de drugscriminelen een effectieve manier is om drugscriminaliteit te bestrijden. De Fransen gaven aan dat zij een systeem hebben waarbij in beslag genomen goederen, ter beschikking van de gemeenschap worden gesteld. Minister Amoksi vroeg aan de Fransen of zij hun wetgeving omtrent inbeslagnames met Suriname willen delen. Slachtoffers van drugscriminaliteit kunnen dan profiteren van de gelden geconfisqueerd uit deze ‘sector’.

PG Paragsingh merkte op dat inbeslagname door het ministerie van Financiën wordt gedaan. Volgens de Franse procureur-generaal voor Frans-Guyana is samenwerking met andere ministeries ook mogelijk.

Ten aanzien van de implementatie van het Minamata verdrag ontvangen de Fransen graag een exemplaar van de Surinaamse wetgeving inzake kwik. De handel en het gebruik van kwik in het binnenland moet doorbroken worden en ze willen daar ook helpen om de handel en het gebruik te voorkomen.

Op het gebied van gevangeniswezen heeft Suriname ondersteuning nodig. Bij het resocialisatieprogramma kan de ondersteuning van de Fransen ook goed van pas komen zei minister Amoksi. Er moet ook nog verder gesproken worden over hoe de transfer van gevangenen uiteindelijk zal plaatsvinden en er moet overeenstemming bereikt worden over hoe de transfers te organiseren en financieren.

Tot slot hebben partijen afgesproken dat de Franse procureur-generaal en zijn team dit jaar nog naar Suriname zullen komen. Bij dit bezoek zal exact vastgesteld worden welke ondersteuning de Fransen zullen bieden aan Suriname. Er zal dan waarschijnlijk een oriëntatie plaatsvinden in de Surinaamse gevangenis.