De Boodschap
Kabinet van de Vicepresident

VP Brunswijk roept inheemsen op zich te bundelen

Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft de verschillende inheemse belangenorganisaties opgeroepen zich te bundelen. “Alleen in eenheid zullen wij in staat zijn om duurzame ontwikkeling te realiseren voor de achtergestelde groepen.” Zo sprak de vicepresident aanwezigen toe tijdens een aangepaste herdenkingsdienst in verband met Dag der Inheemsen, op 9 augustus 2021, in de Palmentuin.

De vicepresident reageerde op de oproep van de verschillende vertegenwoordigers aan de regering om eindelijk dit vraagstuk aan te pakken. “De oplossing gaat komen, maar het is ook belangrijk dat wij vooruitdenken. Het heeft volgens hem geen zin dat burgers gronden krijgen en deze voor een habbekrats zullen gaan doorverkopen. In ieder geval er komt een oplossing in dit maatschappelijk vraagstuk. Ook zegt hij zich in de regering sterk te zullen blijven maken om de achterstand qua ontwikkeling in het binnenland in te lopen. “Regering-Santokhi/Brunswijk staat achter de voornemens om u te halen uit de achtergestelde positie.”

De vp zegt zich sterk te maken voor het grondenrechtenvraagstuk sinds hij in 2005 deelnam in een regering. Hij had de toezegging gedaan dat de overheid binnen 1 jaar significante vorderingen zou maken, als hij 2020 weer aan de macht zou komen. “Dat is ook gebeurd”, zegt de VP. Daarom ligt er nu een conceptwet rakende het grondenrechtenvraagstuk bij het parlement ter behandeling.

“De oplossing gaat komen, maar het is ook belangrijk dat wij vooruitdenken”, benadrukt de VP. Het heeft volgens hem geen zin dat burgers gronden krijgen en deze voor een habbekrats zullen gaan door verkopen. In ieder geval er komt een oplossing in dit maatschappelijk vraagstuk. Ook zegt hij zich in de regering sterk te zullen blijven maken om de achterstand qua ontwikkeling in het binnenland in te lopen. “Regering Santokhi-Brunswijk staat achter de voornemens om u te halen uit de achtergestelde positie.” Een belangrijk aspect is naar zeggen van de VP dat alle gemeenschapsorganisaties, die zich met dit vraagstuk bezighouden, bundelen.

Hij zegt verder dat niet alleen gekeken moet worden naar grond, maar ook naar andere belangrijke aspecten. Hij doelt daarmee op het duurzaam ontwikkelen van gebieden en het behouden van wat reeds is gerealiseerd. Hij noemt verder het behouden van de cultuur, normen en waarden. De VP doet een beroep op de verschillende inheemse dorpen om ook te kijken wat hun potentie is en aan de hand daarvan te kijken hoe wij gezamenlijk een duurzame toekomst tegemoet gaan.