De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Vrouwen uit Moengo en omgeving getraind in Textiele Werkvormen

Achttien vrouwen uit Moengo en omgeving hebben op zaterdag 4 november 2023 een certificaat ontvangen voor het succesvol afronden van de vaktraining Textiele Werkvormen van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO). De focus lag op het vervaardigen van (hoes)lakens, kussenslopen en handtassen. De training is georganiseerd door stichting B’Art, Culture & Sport Empowerment in samenwerking met de SAO en het Bureau Gemeenschapsprojecten van het ministerie van Financiën en Planning, en is gedurende de afgelopen drie maanden verzorgd aan een gemengde groep, waaronder ook personen met een beperking. 

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) benadrukte in zijn toespraak het belang van training voor de ontwikkeling van niet alleen de cursisten, maar ook van Moengo, Marowijne en geheel Suriname. De bewindsman gaf aan dat duurzame ontwikkeling investeringen in de burgers vereist. In dit kader haalde hij aan dat het project Wroko Fu Mek Moni op 21 oktober in Coronie is gelanceerd. Binnen dit project zal de SAO landelijk kosteloos verschillende vaktrainingen aanbieden aan burgers.

De inventarisatie van de trainingsbehoefte per district zal geschieden in samenspraak met de districtscommissariaten. Minister Mac Andrew benadrukte dat slechts inzet en moeite worden vereist zijn van zij die in aanmerking komen voor deelname aan de vaktrainingen. Hij is ingenomen met de inzet van de cursisten in de afgelopen drie maanden en riep hen op om niet stil te blijven zitten, maar zich verder te scholen in het vak Textiele Werkvormen. Zij kunnen volgens de bewindsman succesvol doorbreken als werknemer of ondernemer. Aansluitend op deze training krijgen de 18 cursisten een  ondernemerschapstraining aangeboden, zodat zij ook de nodige kennis kunnen opdoen om als zelfstandige ondernemer aan de slag te gaan. De AWJ-minister zegt dat de groep desgewenst ook een training kan krijgen in coöperatiewezen van de Raad van Coöperatiewezen (RACO), een werkarm van AWJ, zodat zij in de toekomst in coöperatief verband gezamenlijk economische activiteiten kunnen ontplooien als ondernemers.

Behalve de minister hebben ook de districtscommissaris van Marowijne Zuid-West, Olivia Dominie, de onderdirecteur Arbeidsmarkt van AWJ tevens voorzitter Raad van Bestuur SAO, Naomi Esajas-Friperson,  Bianca Graskamp van B’Art, Culture & Sport Empowerment, Anisha Tamsiran-Saridjan, onderdirecteur vaktrainingen bij de SAO en Cher Akoi namens het Bureau Gemeenschapsprojecten van het ministerie van Financiën en Planning, de geslaagden toegesproken.  Zij hebben allen de cursisten geprezen voor hun inzet en de succesvolle afronding van de vaktraining Textiele Werkvormen. Voorts werden de geslaagden op het hart gedrukt om niet stil te blijven zitten, maar door te gaan met zich te ontwikkelen in textiele werkvormen om tenslotte ook kledingstukken te vervaardigen. Zo kunnen zij uitgroeien tot succesvolle ondernemers binnen de textiele industrie.