De Boodschap
Kabinet van de Vicepresident

Waarnemend president Brunswijk en minister Emanuël op oriëntatiebezoek in Para en Wanica

Waarnemend president Ronnie Brunswijk heeft samen met de minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), ROS-directeur Maverick Boejoekoe en enkele andere functionarissen een oriëntatiebezoek afgelegd in de districten Wanica en Para. Dit gebeurde op donderdag 19 augustus 2021. Hierbij werden drie commissariaten aangedaan, te weten: Wanica Zuid-Oost, Wanica Noord-West en Para. Tijdens het bezoek kreeg de delegatie een rondleiding in de faciliteiten van de commissariaten. Ook werd gelijk stilgestaan bij de pijnpunten rondom het werk dat door de commissariaten wordt verricht.

De waarnemend president gaf in zijn toespraken het belang van samenwerken op een commissariaat aan. Bij alle drie districten is het volgens Brunswijk duidelijk dat de grootste problemen zijn dat de financieel-economische situatie in het land een barrière vormt in de vooruitgang en het tot ontwikkeling brengen van de districten. Het is dus belangrijk dat de financiële middelen zo snel mogelijk verstrekt worden. “Vandaar dat ik in hoogst eigen persoon ben gekomen om me te oriënteren over de situatie. De regering heeft een jaar lang geëvalueerd en er is inmiddels een Herstelplan ingediend. De weg naar herstel wordt reeds bewandeld.” Zolang er volgens het plan wordt gewerkt, voorspelt de waarnemend president dat er binnen 1 jaar positieve veranderingen in zicht zullen zijn.

Ten aanzien van de financiële tekorten gaf minister Emanuël aan dat de bestedingsplannen herontworpen zijn opgestuurd voor de minister van Financiën en Planning. Zo gauw deze worden goedgekeurd, kan de overmaking plaatsvinden. Een positieve keerzijde van de medaille is dat er behoorlijk werk verzet wordt door de commissariaten. Zo is er een project geïnitieerd door de bestuursdienst op Wanica Noord-West om burgers meer bewustwording bij te brengen. Ook zijn er trainingsprogramma’s uitgevoerd om consumenten te helpen bewust inkopen te doen.

Waarnemend president Brunswijk is overall ingenomen met het werk dat worst verzet. Hij stelde vooralsnog alle aangehaalde pijnpunten mee te zullen nemen. Tenslotte adviseerde hij dat er een prioriteitenlijst wordt gemaakt zodat er efficiënt gewerkt kan worden aan oplossingsmodellen.