De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Wash-project officieel gelaunched

In de vergaderzaal van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vond op donderdag 11 november 2021 de launch van het “Wash op scholen de drie sterren benadering project” plaats. Wash staat voor water, sanitatie, hygiëne en educatie. Dit project is een samenwerking tussen de afdelingen Curriculumontwikkeling én Onderzoek en Planning, het onderdirectoraat Technische dienst van het ministerie en het Kinderfonds van de Verenigde Naties (Unicef).

Het waarnemend hoofd van de afdeling Curriculumontwikkeling Melissa Venetiaan gaf in haar presentatie aan dat uit onderzoek is gebleken dat het Wash-project wereldwijd een positief effect heeft op de gezondheid, het zelfvertrouwen en het leren en bijdraagt aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) 4 en 6. De thema’s zijn handen wassen, gezond drinkwater en goede sanitatie.

Aan dit project hebben 16 scholen in de kustvlakte waaronder basis- en VOJ-scholen zich gecommitteerd. Het project wordt uitgevoerd volgens de drie sterren benadering en ziet er als volgt uit:

  • Op elke school wordt er een werkgroep geïnstalleerd die nagaat als de school beschikt over gezond drinkwater, goede toiletten en mogelijkheden tot handen wassen.
  • Leerkrachten en leerlingen vullen de vragenlijsten in over de beschikbaarheid van Wash op de school en geven de school een score.
  • Na het geven van een score probeert elke school het steeds beter te doen.
  • Om de 6 maanden zullen er check-ups gedaan worden op de 16 scholen, zodat er nagegaan wordt als het Wash-project volledig is uitgevoerd.

De regionaal vertegenwoordiger van het Unicef, Nicolas C. Pron, zei dat vooral nu met de COVID-19-pandemie het belangrijk is dat kinderen schoon drinkwater en hygiëne hebben op scholen, zodat ze veilig en gezond zijn. De launch van het project heeft via Zoom plaatsgevonden.