De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Waterschapsbestuursverkiezingen in Nickerie van start gegaan

Boeren in de Van Drimmelen en Clarapolder  hebben op zaterdag 17 december 2022 in een van de lokalen van Mulo West te Nickerie hun stem kunnen uitbrengen voor het kiezen van nieuwe waterschapsbesturen voor de gebieden van Drimmelen en de Clarapolder. Gezien het feit dat er voor het bestuur van de Clarapolder maar liefst 3 lijsten zijn ingediend en het feit dat reeds bij de aanvang van de verkiezingen boeren gereed stonden om te stemmen, mag voorzichtig geconcludeerd worden dat de belangstelling van boeren om te participeren in het bestuur en beheer van de landbouw infrastructuur in hun gebied gestaag toeneemt.

De afgelopen 4 maanden heeft een commissie ingesteld door minister Parmanand Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), onder leiding van districtscommissaris Senrita Gobardhan bergen werk verzet om het verkiezingsproces van de 12 inliggende waterschappen in Nickerie vlot te trekken. Volgens Gudo van der Kooye community liaisonofficier binnen het Inter-American Development Bank (IDB) was het duurzaam landbouw productiviteit project de grootste uitdaging om de lijsten van belanghebbenden (kiezerslijsten) binnen de verschillende waterschappen volledig te krijgen.

Dit, omdat boeren niet zijn komen opdagen bij de ter inzagelegging. Het voornoemd brengt met zich mee dat op de verkiezingsdag er onvolkomenheden op de lijsten kunnen worden opgemerkt waardoor de stemming kan worden bemoeilijkt. Voor de verkiezingen van de 12 inliggende waterschappen is binnen het IDB Duurzaam landbouw productiviteit project maar liefst SRD 250.000 ter beschikking gesteld. De verkiezingen van nieuwe waterschap besturen zijn bepalend voor de voortgang van dit project waarbij er 30 miljoen Amerikaanse Dollar zal worden gestopt in de rehabilitatie en verbetering van de Landbouw infrastructuur in Nickerie.

De laatste serie verkiezingen zijn geplant voor het weekend van 21 en 22 januari 2023 waarna de nieuwgekozen besturen zaken zoals de legger en het jaarplan in orde moeten maken. Na dit proces volgt de ondertekening van een overeenkomst met de overheid waarbij ze zich verantwoordelijk stellen voor het onderhoud en beheer van de infrastructuur binnen hun wetenschapsgebied, hierna kunnen de fysieke werken aanvangen.

Beta Debidien, de bij acclamatie gekozen voorzitter van het waterschap van Drimmelen polder, is enthousiast omdat zoals hij dat aangeeft er nu wel gewerkt zal kunnen doordat er middelen beschikbaar zijn voor financiële ondersteuning van de waterschapsbesturen.