De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Waterschapsverkiezingen: een eerste stap naar beter waterbeheer!

Verkiezingsaktitiveiten-voor-de-Paradise-en-Longmay-polder-d.d.-14-januari-23.jpg

De waterschapsverkiezingen die thans worden gehouden zijn een eerste stap naar beter waterbeheer in Nickerie. Dit district kent 12 waterschappen te weten: Clarapolder, Corantijnpolder, Van Drimmelenpolder, WaSiMa (Waldeck, Sidoredjo & Margarethenburg), Europolder – Zuid, Europolder – Noord, Sawmillkreekpolder, Nanni- en Brutopolder, Paradise en Longmay, Hamptoncourtpolder, Groot Henarpolder en Uitbreiding Groot- Henar I & II. Deze waterschappen, die elk worden geleid door een bestuur, gaan over het beheer en de controle van het water. De waterschapsbesturen zorgen er dus voor dat de landbouwarealen in Nickerie voldoende water hebben om te produceren.

In de laatste jaren hebben de waterschappen echter niet efficiënt gewerkt. Als zodanig worden exploitatie en onderhoud van irrigatie en drainage infrastructuur niet goed uitgevoerd. Bijgevolg is de landbouwproductiviteit suboptimaal. De waterschappen dienen dus efficiënter te werken en het  irrigatie en drainage infrastructuur beter te beheren. De lopende verkiezingen zijn hiertoe een eerste stap. De waterschappen en besturen worden versterkt.

De eerste ronde van waterschapsverkiezingen zijn gehouden op 17 en 18 december jl. voor de waterschappen Clarapolder, Corantijnpolder, Van Drimmelenpolder en WaSiMa (Waldeck, Sidoredjo & Margarethenburg). De tweede ronde van waterschapsverkiezingen vinden plaats op 14 en 15 januari a.s. voor de waterschappen Europolder – Zuid, Sawmillkreekpolder, Paradise en Longmay en Hamptoncourtpolder. De derde en tevens laatste ronde zal plaatsvinden op 21 en 22 januari a.s. voor de waterschapen Europolder – Noord, Nanni- en Brutopolder, Groot Henarpolder en Uitbreiding Groot- Henar I & II. Met uitzondering van Clarapolder, Corantijnpolder, Groot Henarpolder zijn de overige negen waterschapsbesturen bij acclamtie gekozen.

Een ander aspect is dat ook vrouwen deel zullen uitmaken van het bestuur voor  exploitatie en onderhoud van irrigatie en drainage infrastructuur. Terwijl voorheen geen van de waterschappen vrouwelijke bestuursleden had, hebben de huidige verkiezingen hier verandering in gebracht in onder andere WaSiMa, Van Drimmelenpolder, Sawmillkreekpolder, en mogelijk Groot Henarpolder. Dit laatste zal worden uitgewezen bij de verkiezing op 22 januari a.s.

Nieuwgekozen-bestuur-voor-de-Sawmillpolder-d.d.-14-januari-23.jpg

De verkiezingen zijn georganiseerd in samenwerking met de overheid. Deze zal ook na de verkiezingen de waterschappen blijven ondersteunen om efficiënt te functioneren. Er is hiertoe een post-verkiezingsstrategie voorbereid door de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) om de capaciteit van de waterschapsbesturen op te bouwen. De verkiezingen en ondersteuning erna steun worden gefinancierd via een project; Sustainable Agriculture Productivity Project (SU-L1052) van Inter-American Development Bank (IDB), Inter-American Institute for Coörperation on Agriculture (IICA) en de Surinaamse overheid (o.a. LVV, ROS, OW).

Verbeterde exploitatie en onderhoud van irrigatie en drainage infrastructuur draagt bij aan het behalen van SDG 6.5 Implementatie van geïntegreerd beheer van watervoorraden voor verbeterde landbouwproductiviteit.  Het feit dat er nu wel vrouwelijke bestuursleden zijn is een positief teken voor gendermainstreaming (SDG 5).