De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

Weggespoeld gedeelte onderhoudsweg bij Afobakadam hersteld

Het weggespoelde gedeelte van een onderhoudsweg aan de voet van de Afobakadam is volledig hersteld. Door de zware regenval in het afgelopen weekeinde was een klein stuk van de weg afgekalfd. De herstelwerkzaamheden zijn op maandag 24 april direct begonnen en op dinsdagavond afgerond. Bij het herstel is de afwatering aangepast om het vele regenwater makkelijker af te voeren en de kans op afkalving te verminderen.  

De onderhoudsweg vormt geen onderdeel van de hoofdstructuur van de dam. De integriteit van de dam is voor honderd procent gegarandeerd, wat ook wordt bevestigd door reguliere monitoringsmetingen van SPCS (Staatsolie Power Company Suriname N.V.)