De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Welzijn kinderen in covid omstandigheden focus tijdens 1ste reguliere UNICEF-sessie

Op donderdag 10 februari j.l. heeft bij de United Nations (UN) in New York de formele presentatie plaatsgevonden van het gezamenlijke ‘Country Programme Document’ (CPD) van Guyana en Suriname voor de periode 2022-2026, tijdens de ‘1st Regular Session of the Executive Board of the United Nations Children’s Fund 2022’.

 

 

 

Dit document vormt de leidraad voor de samenwerking tussen de staat, de United Nations Children’s Fund (UNICEF) en andere ontwikkelingspartners in Guyana en Suriname om het welzijn van het kind te behouden en te verbeteren. Als onderdeel van de vergadering werden twee paneldiscussies gehouden. De Guyanese ‘Youth Advocate’, Kyle Joseph heeft vanuit het perspectief van Surinaamse en Guyanese jongeren deelgenomen aan een van de paneldiscussies. In zijn presentatie haalde Joseph aan dat COVID-19 het grootste gevaar vormt voor kinderen wereldwijd en dat dankzij interventies van de staat in partnerschap met UNICEF, de ergste gevolgen van de pandemie werden beperkt.

“Ouders zijn hun inkomstenbron kwijtgeraakt en kinderen hebben maanden weg van school doorgebracht, velen met weinig of geen toegang tot onlineonderwijs”, hield Joseph zijn gehoor voor. “Door die beperking van contact buiten huis, lopen kinderen uit gewelddadige gezinnen groter gevaar. We moeten de bescherming van kinderen waarborgen door meer samen te werken met de ‘grassroot’ organisaties die gemeenschappen helpen zichzelf te helpen. Door hun capaciteit op te bouwen, bestaat er minder behoefte aan externe ondersteuning”, bepleitte Joseph.

Ambassadeur Sunil Sitaldin, Permanent Vertegenwoordiger (PV) van de Republiek Suriname bij de UN, benadrukte dat de Surinaamse overheid zich blijft inzetten voor het welzijn van elk kind in Suriname. Hij gaf aan verheugd te zijn dat het nieuwe CPD in overeenstemming is met verschillende van de prioriteitsgebieden die zijn uiteengezet in het ‘Multi-Country Sustainable Development Cooperation Framework’ (MSDCF) 2022-2026 voor de Engels- en Nederlandstalige landen in het Caribisch gebied.

De PV sprak dankbaarheid uit voor de lang bestaande en goede werkrelatie tussen Suriname en de UNDP alsook de constructieve samenwerking bij de ontwikkeling van het nieuwe CPD. Hij gaf mee dat Suriname ervan verzekerd is dat de vijf beoogde uitkomsten zullen bijdragen aan de beleidsacties die door de Surinaamse regering worden ondernomen. Deze uitkomsten zijn: toewijding aan het versterken van het gezondheids- en voedingssysteem om resultaten voor moeders en kinderen te verbeteren; implementatie van empirisch onderbouwd beleid om de geestelijke gezondheidszorg en informatie voor adolescenten te verbeteren; de ontwikkeling van jonge kinderen en onderwijshervormingen; erkenning dat een maatschappelijke benadering noodzakelijk is om de doelstellingen te bereiken, met name die met betrekking tot voeding en geweld, misbruik en verwaarlozing van kinderen; focus op het verzamelen van statistisch verantwoorde gegevens over kinderarmoede en andere statistieken om beleidsstrategieën te informeren en de verantwoordingsplicht en transparantie te vergroten.