De Boodschap
Volksgezondheid

Wereld Nieren Dag 9 maart 2023

World Kidney Day valt steeds op de tweede donderdag van maart en heeft als doel bewustwording te creëren over het belang van gezonde nieren.Het themavoorditjaar is “Kidney Health for All: Preparing for the unexpected, supporting the vulnerable!” (=”Voorbereiden op het onverwachte, de kwetsbaren ondersteunen”). Hiermee wordt getracht om voorlichting en bewustzijn over niergezondheid te vergroten en om de grote kenniskloof op het gebied van nierziekte op alle niveaus van nierzorg te verkleinen. Door gebrek aan kennis verliest men de strijd tegen nierziekte en verhoogt de kans op sterfte als gevolg daarvan.

Bij een verminderde nierfunctie is er sprake van nierfalen, ook wel nierinsufficiëntie of nierschade genoemd. Het lukt de nieren niet meer om de afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen. Nierfalen kan plotseling ontstaan (acuut) of langzaam en sluipend (chronisch). Chronische nierfalen komt vaak voor en is schadelijk: 1 op de 10 volwassen mensen wereldwijd lijdt hieraan het, en als dit onbehandeld blijft, kan het dodelijk zijn.

Mensen met onderliggende aandoeningen zoals diabetes, hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten behoren tot de risicogroep. Hoewel vroege ontdekking, ziektezorg en -beheer mogelijk maakt om complicaties en sterfte te helpen voorkomen en de kosteneffectiviteit en duurzaamheid te verbeteren, blijft het aantal dialysepatiënten en sterfte aan nierfalen jaarlijks toenemen. Patiënten met een nierziekte – inclusief degenen die afhankelijk zijn van dialyse en transplantatie – moeten de nodige voorlichting en ondersteuning krijgen.

Voor het behouden van gezonde nieren is het noodzakelijk dat men zich houdt aan een gezonde levensstijl, zoals voldoende groente en fruit eten, weinig zout eten, veel (water) drinken, voldoende bewegen (minimaal 150 minuten per week), en het vermijden van alcohol en tabak.